Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA  I.    HIERARCHICKÉ ÚROVNĚ TAXONŮ


Článek 1

1.1.    Taxonomické skupiny jakékoliv hierarchické úrovně se v tomto Kódu označují jako taxony
(jednotné číslo: taxon).

 


Následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA