Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA  I.   HIERARCHICKÉ ÚROVNĚ TAXONŮ


Článek 2

2.1.   Každá jednotlivá rostlina je chápána jako součást neomezeného počtu taxonů náležejících do postupně
podřazených hierarchických úrovní, mezi kterými je základní úrovní úroveň druhu (species).

 


       Předcházející     /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA