Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA I.    HIERARCHICKÉ ÚROVNĚ TAXONŮ


Článek 3

3.1.   Základní hierarchické úrovně taxonů v sestupném pořadí jsou: říše (regnum), oddělení nebo kmen (divisio, phylum), třída (classis), řád (ordo), čeleď (familia), rod (genus) a druh (species). S výjimkou některých fosilních rostlin (viz Čl. 3.3) se tedy každý druh dá přiřadit do některého rodu, každý rod do některé čeledi atd.

3.2.   Základní hierarchické úrovně nototaxonů (hybridních taxonů) jsou hybridní rod [nothogenus] a hybridní druh [nothospecies]. Jedná se o stejné hierarchické úrovně jako rod a druh, odlišné jsou jen termíny, které označují hierarchickou úroveň a poukazují na jejich hybridní charakter (viz  Dodatek I).

3.3.   Protože doklady, na jejichž základě jsou některé druhy fosilních (zkamenělých) rostlin založeny, jsou fragmentární (ve zlomcích), rody, ke kterým se tyto druhy přiřazují, se nedají zařadit do žádné čeledi, ale je možné je zařadit do některého z taxonů vyšší hierarchické úrovně. Takovéto rody jsou známy jako morfologické rody (forma-genera).


Příklad 1.   Morfologické rody: Dadoxylon Endl. (Coniferopsida), Pecopteris (Brongn.) Sternb. (Pteridopsida), Stigmaria Brongn. (Lepidodendrales), Spermatites Miner (semenné rostliny).

Příklad 2.   Následující rody však nejsou morfologickými rody: Lepidocarpon D. H. Scott (Lepidocarpaceae), Mazocarpon M. J. Benson (Sigillariaceae), Siltaria Traverse (Fagaceae).

Poznámka 1.  Čl. 59 sa zabývá morfologickými taxony pro nepohlavní formy (anamorfy) určitých pleomorfických hub v jakékoliv hierarchické úrovni.


3.4.   Stejně jako v případě pleomorfických hub předpisy Kódu nebrání zveřejnění a používání jmen morfologických rodů fosilií.

 


       Předcházející     /    následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA