Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA  I.   HIERARCHICKÉ ÚROVNĚ TAXONŮ


Článek 4

4.1.   Druhotné hierarchické úrovně taxonů v sestupném pořadí jsou tyto: tribus (tribus) mezi úrovní čeledi a rodu, sekce (sectio) a série (series) mezi úrovní rodu a druhu a varieta (varietas) a forma (forma) pod úrovní druhu.

4.2.    Jestliže je potřebný větší počet hierarchických úrovní, tvoří se pro ně termíny připojením předpony sub - k termínům označujícím základní a druhotné hierarchické úrovně. Potom je možné rostlinu přiřadit k taxonům těchto hierarchických úrovní (v sestupném pořadí): regnum, subregnum, divisio nebo phylum, subdivisio nebo subphylum, classis, subclassis, ordo, subordo, familia, subfamilia, tribus, subtribus, genus, subgenus, sectio, subsectio, series, subseries, species, subspecies, varietas, subvarietas, forma, subforma.

4.3.   Je možno zařadit nebo přidat další úrovně, ale je třeba dbát na to, aby nebyl způsoben zmatek nebo omyl.

4.4.    Podřazené hierarchické úrovně nototaxonů (hybridních taxonů) jsou stejné, jako podřazené hierarchické úrovně nehybridních taxonů s tím, že nejvyšší povolená hierarchická úroveň je hybridní rod [nothogenus] (viz Dodatek I).


Poznámka 1.    V celém Kódu se slovní spojení "taxon podřazený čeledi" vztahuje jen na taxony mezi úrovněmi čeledi a rodu, "taxon podřazený rodu" jen na taxony mezi úrovněmi rodu a druhu.

Poznámka 2.    K problematice označení určitých variant pěstovaných druhů viz Čl. 28, Pozn. 1 a 2.

Poznámka 3.   Pokud autoři při klasifikaci parazitů, zvláště hub, nepřisuzují hodnotu druhu, poddruhu nebo variety taxonům, které jsou sice charakterizovány z hlediska fyziologického, ale jen nepatrně anebo vůbec ne z hlediska morfologického, mohou rozlišovat uvnitř druhů zvláštní formy (formae speciales) charakterizované adaptací na různé (odlišné) hostitele; nomenklatura těchto zvláštních forem se však neřídí předpisy tohoto Kódu.

 


      Předcházející      /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA