Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA I. HIERARCHICKÉ ÚROVNĚ TAXONŮ


Článek 5

5.1.   Relativní pořadí hierarchických úrovní definovaných v Čl. 3 a 4 se nesmí měnit (viz Čl. 33.5 a 33.6).


       Předcházející     /    následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA