Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA II.    JMÉNA TAXONŮ (VŠEOBECNÉ PŘEDPISY)

SEKCE 1.  DEFINICE


Článek 6

6.1.   Účinné (efektivní) zveřejnění je takové, které je v souladu s Čl. 29, 30, 31.

6.2.    Platné (validní) zveřejnění jmen je takové, které je v souladu s Čl. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 nebo H.9 (viz také Čl. 61).

6.3.    Oprávněné (legitimní) jméno je takové, které je v souladu s pravidly.

6.4.    Neoprávněné (ilegitimní) jméno je takové, které je takto označeno  v Čl. 18.3, 19.5 nebo 52, 53, 54 (viz také Čl. 21, Pozn. 1 a Čl. 24, Pozn. 2). Jméno, které podle tohoto Kódu bylo neoprávněné v době jeho zveřejnění, nemůže se později stát oprávněným, s výjimkou, pokud by bylo konzervováno nebo sankcionováno.

6.5.    Správné (korektní) jméno taxonu v určitém vymezení, postavení a hierarchické úrovni je oprávněné jméno, které musí být pro taxon přijato podle pravidel (viz Čl. 11).


Příklad 1.   Rodové jméno Vexillifera Ducke (1922) založené na jediném druhu V. micranthera je oprávněné, protože je v souladu s pravidly. To stejné platí pro rodové jméno Dussia Krug & Urb. ex Taub. (1892) založené na jediném druhu D. martinicensis. Obě rodová jména jsou správná, pokud jsou oba rody považovány za samostatné.

Harms (in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 19: 291. 1924) spojil rody VexilliferaDussia do jednoho rodu; v tomto vymezení je správné jen posledně jmenované jméno. Oprávněné jméno Vexillifera může být tedy správné nebo nesprávné v závislosti na odlišném pojetí taxonů.


6.6.    V tomto Kódu, pokud není uvedeno jinak, slovo "jméno" označuje jméno, které bylo platně zveřejněné, ať už je oprávněné nebo neoprávněné (viz Čl. 12).

 

6.7.    Jméno taxonu v úrovni nižší než rod, skládájící se z jména rodu kombinovaného s jedním nebo dvěma epitety (přívlastky), se nazývá kombinace (viz Čl. 21, 23 a 24).


Příklad 2. Kombinace: Mouriri subg. Pericrene, Arytera sect. Mischarytera, Gentiana lutea, Gentiana tenella var. occidentalis, Equisetum palustre var. americanum, Equisetum palustre f. fluitans.


6.8.    Autonyma jsou jména, která mohou být ustanovena automaticky podle Čl. 22.326.3, ať už jsou vytištěna v publikaci, ve které jsou vytvořena, nebo ne (viz Čl. 32.7).

 


       Předcházející    /    následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA