Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA II.  JMÉNA TAXONŮ (VŠEOBECNÉ PŘEDPISY

SEKCE 4.  OMEZENÍ ZÁSADY PRIORITY


Článek 13

13.1.    Jako počáteční bod platného zveřejnění jmen rostlin z různých skupin jsou považována následující data
(pro každou skupinu je uvedeno dílo, které je pokládáno za zveřejněné v den určený pro příslušnou skupinu):

Nefosilní rostliny:

 1. SPERMATOPHYTA a PTERIDOPHYTA, 1. květen 1753 (Linnaeus, Species plantarum, ed. 1).
 2. MUSCI (s výjimkou Sphagnaceae), 1. leden 1801 (Hedwig, Species muscorum).
 3. SPHAGNACEAE a HEPATICAE, 1. květen 1753 (Linnaeus, Species plantarum, ed. 1).
 4. FUNGI (včetně hlenek [slime moulds, slizovky] a lichenizovaných hub), 1. květen 1753 (Linnaeus, Species plantarum, ed. 1). Jména v Uredinales, UstilaginalesGasteromycetes (s.l.), které přijal Persoon (Synopsis methodica fungorum, 31. prosinec 1801), a jména jiných hub (s výjimkou hlenek), které přijal Fries (Systema mycologicum, sv. 1 (1. leden 1821) až 3, s dodatkem Index (1832) a Elenchus fungorum, sv. 1-2), jsou sankcionovaná (viz Čl. 15). Z nomenklatorického hlediska se jména daná lišejníkům mají vztahovat na jejich houbovou složku.
 5. ALGAE, 1. květen 1753 (Linnaeus, Species plantarum, ed. 1).

  Výjimky:
 • NOSTOCACEAE  HOMOCYSTEAE, 1. leden 1892 (Gomont, „Monographie des Oscillariées“, in Ann. Sci. Nat., Bot., ser. 7, 15: 263-368; 16: 91-264). Dvě části Gomontova díla „Monographie“, zveřejněného v letech 1892 a 1893, se považují za zveřejněná současně 1. ledna 1892.
 • NOSTOCACEAE  HETEROCYSTEAE, 1. leden 1886 (Bornet & Flahault, „Révision des Nostocacées hétérocystées“, in Ann. Sci. Nat., Bot., ser. 7, 3: 323-381; 4: 343-373; 5: 51-129; 7: 177-262). Čtyři části „Révision“, zveřejněné v letech 1886, 1886, 1887 a 1888, se považují za zveřejněná současně 1. ledna 1886.
 • DESMIDIACEAE (s.l.), 1. leden 1848 (Ralfs, British Desmidieae).
 • OEDOGONIACEAE, 1. leden 1900 (Hirn, „Monographie und Iconographie der Oedogoniaceen“, in Acta Soc. Sci. Fenn. 27(1)).
 • Fosilní rostliny:

  1. VŠECHNY SKUPINY, 31. prosinec 1820 (Sternberg, Flora der Vorwelt, Versuch 1: 1-24, t. 1-13).
   Dílo Schlotheim, Petrefactenkunde (1820) se považuje za zveřejněné před 31. prosincem 1820.


  13.2.    Skupina, ke které se zařazuje jméno v souladu s požadavky tohoto Článku, je určena přijatým taxonomickým postavením typu tohoto jména.


  Příklad 1.    Rod Porella a jeho jediný druh Porella pinnata přiřadil Linné (1753) k Musci; protože se v současnosti akceptuje, že typový dokladový exemplář jména P. pinnata patří k Hepaticae, byla tato jména platně zveřejněna v roce 1753.

  Příklad 2.    Lektotypem rodového jména Lycopodium L. (1753) je L. clavatum L. (1753) a v současnosti se akceptuje, že typový dokladový exemplář tohoto jména patří ke kapraďorostům. V důsledku toho, ač je tento rod uváděn Linném mezi Musci, toto rodové jméno a druhová jména kapraďorostů, která pod tento rod zahrnul Linné, byla platně zveřejněna v roce 1753.


  13.3.    Z nomenklatorického hlediska je jméno považováno za jméno nefosilního taxonu, pokud jeho typ není fosilního původu. Fosilní materiál se odlišuje od nefosilního materiálu na základě stratigrafických vztahů na místě původního výskytu. Pokud jsou stratigrafické vztahy nejisté, platí pravidla pro nefosilní taxony.

  13.4.    Rodová jména, která se poprvé objevují v díle Linnaeus, Species plantarum, ed. 1 (1753) a ed. 2 (1762-1763), jsou spojena s prvním následujícím popisem, který je uveden pod těmito jmény v díle Linnaeus, Genera plantarum, ed. 5 (1754) a ed. 6 (1764). Pravopis rodových jmen zahrnutých ve Species plantarum, ed. 1, nesmí být měněn jen proto, že v díle Genera plantarum, ed. 5, byl použit odlišný pravopis.

  13.5.    Oba svazky díla Linnaeus, Species plantarum, ed. 1 (1753), které byly vydány v květnu a srpnu 1753, jsou považovány za současně zveřejněné 1. května 1753.


  Příklad 3.    Rodová jména Thea L. (Sp. Pl.: 515. 24. máj 1753) a Camellia L. (Sp. Pl.: 698. 16. august 1753; Gen. Pl., ed. 5: 311. 1754) se považují za zveřejněná současně 1. května 1753. Podle Čl. 11.5 spojený rod má jméno Camellia, protože Sweet (Hort. Suburb. Lond.: 157. 1818), který první spojil tyto dva rody, zvolil toto jméno a jméno Thea citoval jako synonymum.


  13.6.   Jména anamorf hub s pleomorfickým životním cyklem, bez ohledu na prioritu, neovlivňují nomenklatorické postavení jmen odpovídajících holomorf (viz Čl. 59.4).

   


         Předcházející     /    následující článek
  Obsah

   

  AKVÁRIUM - Vladimír PELIKÁN

AKVARIJNÍ ROSTLINY

OKRASNÁ AKVÁRIA