Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA II.  JMÉNA TAXONŮ (VŠEOBECNÉ PŘEDPISY)

SEKCE 4.  OMEZENÍ ZÁSADY PRIORITY


Článek 15

15.1.    Jména sankcionovaná podle Čl. 13.1(d) jsou považována za konzervovaná proti starším homonymům a konkurujícím synonymům. Takováto jména, jsou-li jednou sankcionována, zůstávají sankcionovanými, i když je někde v sankcionujících dílech sankcionující autor neuznává.


Příklad 1.    Jméno Agaricus ericetorum Fr. přijal Fries v díle Systema mycologicum (1821), ale později, v roce 1828 je považoval za synonymum jména A. umbelliferus L. a nezahrnul je jako přijaté jméno do díla Index (1832). Přesto je A. ericetorum sankcionovaným jménem.


15.2.    Starší homonymum sankcionovaného jména se sice nestává tímto sankcionováním neoprávněným, ale není dostupné k použití; je-li toto jméno oprávněné, může sloužit jako bazionym jiného jména nebo kombinace založené na stejném typu (viz také Čl. 55.3).


Příklad 2.    Patellaria Hedw. (1794) je starší homonymum sankcionovaného rodového jména Patellaria Fr. (1822). Hedwigovo jméno je sice oprávněné, ale není dostupné k použití. Jméno Lecanidion Endl. (1830) založené na stejném typu jako Patellaria Fr.: Fr. non Hedw. je neoprávněné.

Příklad 3.    Jméno Agaricus cervinus Schaeff. (1774) je starším homonymem sankcionovaného jména A. cervinus Hoffm. (1789): Fr.; Schaefferovo jméno není dostupné k použití, ale může sloužit jako bazionym v jiných rodech. V rodu Pluteus Fr. musí být tato kombinace citována jako P. cervinus (Schaeff.) P. Kumm. a má prioritu před heterotypickým synonymem P. atricapillus (Batsch) Fayod založeným na jménu A. atricapillus Batsch (1786).


15.3.    Když si pro taxon od čeledi po rod včetně konkurují dvě (nebo více) sankcionovaná jména, správné jméno se vybírá podle Čl. 11.3 (viz také Čl. 15.5).

15.4.    Když si pro taxon v úrovni nižší jako rod konkurují dvě (nebo více) sankcionovaná jména a/nebo dvě nebo více jmen se stejným posledním epitetem a typem, správné jméno se vybírá podle Čl. 11.4.


Poznámka 1.    Datum sankcionování neovlivňuje prioritu (Čl. 11) sankcionovaného jména, která je určována jen na základě platného zveřejnění. Zvláště, jsou-li sankcionovaná dvě (nebo více) homonyma, může z nich být použito jen nejstarší, ostatní jsou podle Čl. 53.2 neoprávněná.

Příklad 4.    Fries (Syst. Mycol. 1: 41. 1821) přijal jméno Agaricus flavovirens Pers. (1801) a současně považoval A. equestris L. (1753) za synonymum. Později (Elench. Fung. 1: 6. 1828) konstatoval "Nomen prius et aptius arte restituendum" a přijal jméno A. equestris. Obě jména jsou sankcionovaná, ale považují-li se za synonyma, musí být použito jméno A. equestris, protože má prioritu.


15.5.    Jméno, které není ani sankcionované, ani nemá stejný typ a poslední epiteton jako sankcionované jméno ve stejné hierarchické úrovni, nemůže být použito pro taxon zahrnující typ sankcionovaného jména stejné hierarchické úrovně, ve které je poslední epiteton dostupné pro požadovanou kombinaci (viz Čl. 11.4(b)).

15.6.    Konzervace (Čl. 14) a výslovné zamítnutí jména (Čl. 56.1) mají přednost před sankcionováním.

 


       Předcházející     /    následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA