Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA III.

NOMENKLATURA  TAXONŮ  PODLE JEJICH  HIERARCHICKÉ  ÚROVNĚ

SEKCE 1.

JMÉNA TAXONŮ V HIERARCHICKÝCH ÚROVNÍCH VYŠŠÍCH NEŽ ČELEĎ


Článek 17

17.1.    Jméno řádu nebo podřádu se odvozuje buď od významných znaků taxonu (popisné jméno), nebo od oprávněného jména čeledi, kterou řád nebo podřád zahrnuje a jejíž jméno je založeno na rodovém jménu (automaticky typifikované jméno). Jméno řádu z oprávněného jména čeledi se tvoří změnou koncovky z -aceae na -ales, jméno podřádu se tvoří podobně, změnou koncovky na -ineae.


Příklad 1.    Popisná jména řádů: Centrospermae, Parietales, Farinosae; popisná jména podřádů: Enantioblastae.

Příklad 2.    Automaticky typifikovaná jména: Fucales, Polygonales, Ustilaginales; Bromeliineae, Malvineae.


17.2.    Jména zamýšlená jako jména řádů, ale zveřejněná v hierarchických úrovních označených termíny jako "cohors", "nixus", "alliance" nebo "Reihe" místo termínu "řád [order], jsou považována za jména, která byla zveřejněna jako jména řádů.

17.3.    Bylo-li jméno řádu nebo podřádu založené na jménu rodu zveřejněno s nevhodnou latinskou koncovkou, musí být změněna tak, aby odpovídala pravidlu, bez změny jména autora nebo data zveřejnění.


Doporučení 17A

17A.1.    Autoři by neměli zveřejňovat nová jména řádů pro taxony této hierarchické úrovně, která zahrnují čeleď, od jejíhož jména bylo již dříve odvozeno jméno řádu.

 


       Předcházející    /    následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA