Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA III.

NOMENKLATURA  TAXONŮ  PODLE JEJICH  HIERARCHICKÉ  ÚROVNĚ

SEKCE 2.

JMÉNA ČELEDÍ A PODČELEDÍ, TRIBUSŮ A PODTRIBUSŮ


Článek 18

18.1.    Jméno čeledi je přídavné jméno v množném čísle použité jako podstatné jméno; tvoří se z druhého pádu jednotného čísla oprávněného jména rodu zahrnutého v čeledi nahražením pádové koncovky druhého pádu jednotného čísla (latinské -ae, -i, -us, -is; transliterované z řečtiny -ou, -os, -es, -as nebo -ous včetně jeho ekvivalentu -eos) koncovkou -aceae. U rodových jmen s alternativními druhými pády musí být zachována ta alternativa, již nepřímo (implicitně) použil původní autor.


Příklad 1.    Jména čeledí založená na rodových jménech klasického původu: Rosaceae (z Rosa, Rosae), Salicaceae (ze Salix, Salicis), Plumbaginaceae (z Plumbago, Plumbaginis), Rhodophyllaceae (z Rhodophyllus, Rhodophylli), Rhodophyllidaceae (z Rhodophyllis, Rhodophyllidos), Sclerodermataceae (ze Scleroderma, Sclerodermatos), Aextoxicaceae (z Aextoxicon, Aextoxicou), Potamogetonaceae (z Potamogeton, Potamogetonos).

Příklad 2.     Jména čeledí založená na rodových jménech neklasického původu: Nelumbonaceae (z Nelumbo, Nelumbonis, skloňované analogicky podle umbo, umbonis), Ginkgoaceae (z nesklonného slova Ginkgo).


18.2.    Jména zamýšlená jako jména čeledí, ale zveřejněná s označením hierarchické úrovně jedním z termínů "řád" (ordo) nebo "přirozený řád" (ordo naturalis) místo termínu "čeleď" jsou považována za jména, která byla zveřejněna jako jména čeledí (viz také Čl. 19.2).


Příklad 3.    Jména Cyperaceae Juss. (1789) a Xylomataceae Fr. (1820) byla zveřejněna jako "ordo Cyperoideae" a "ordo Xylomaceae".


18.3.    Jméno čeledi založené na neoprávněném rodovém jménu je neoprávněné, pokud není konzervované. Oproti Čl. 32.1(b) je takovéto jméno platně zveřejněné, splňuje-li ostatní požadavky na platné zveřejnění


Příklad 4.    Caryophyllaceae Juss., nom. cons. (z Caryophyllus Mill. non L.); Winteraceae Lindl., nom. cons. (z jména Wintera Murray, neoprávněného synonyma jména Drimys J. R. Forst. & G. Forst.).


18.4.    Bylo-li jméno čeledi zveřejněno s nevhodnou latinskou koncovkou, koncovka musí být změněna tak, aby odpovídala pravidlu, bez změny autora nebo data zveřejnění (viz Čl. 32.6).


Příklad 5.    Jméno "Coscinodisceae" (Kützing 1844) je třeba změnit na Coscinodiscaceae Kütz. a nesmí být přisuzováno De Tonimu, který první použil správný pravopis jména (De Toni in Notarisia 5: 915. 1890).

Příklad 6.    Jméno "Atherospermeae" (Brown 1814) je třeba změnit na Atherospermataceae R. Br. a nesmí být přisuzováno ani Airy Shawovi (Shaw in Willis, Dict. Fl. Pl., ed. 7: 104. 1966), který první použil správný pravopis, ani Lindleyovi (Lindley, Veg. Kingd.: 300. 1846), který použil pravopis "Atherospermaceae".

Příklad 7.    Avšak jméno Tricholomées (Roze in Bull. Soc. Bot. France 23: 49. 1876) nesmí být změněno na "Tricholomataceae Roze", neboť má francouzskou, a ne latinskou koncovku. Jméno Tricholomataceae uvedl v platnost až později Pouzar (1983; viz Dodatek IIA).


18.5.    Za platně zveřejněná jsou považována následující jména, která byla dlouhodobě používána: Palmae (Arecaceae; typ Areca L.); Gramineae (Poaceae; typ Poa L.); Cruciferae (Brassicaceae; typ Brassica L.); Leguminosae (Fabaceae; typ Faba Mill. [= Vicia L.]); Guttiferae (Clusiaceae; typ Clusia L.); Umbelliferae (Apiaceae; typ Apium L.); Labiatae (Lamiaceae; typ Lamium L.); Compositae (Asteraceae; typ Aster L.). Je-li čeleď Papilionaceae (Fabaceae; typ Faba Mill.) považována za odlišnou od zbytku Leguminosae, pak jméno Papilionaceae je konzervováno proti jménu Leguminosae.

18.6.    Jména uvedená v závorkách v Čl. 18.5 je přípustné používat jako alternativy.

 


      Předcházející     /    následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA