Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA III.

NOMENKLATURA  TAXONŮ  PODLE JEJICH  HIERARCHICKÉ  ÚROVNĚ

SEKCE 2.

JMÉNA ČELEDÍ A PODČELEDÍ, TRIBUSŮ A PODTRIBUSŮ


Článek 19

19.1.    Jméno podčeledi je přídavné jméno v množném čísle použité jako podstatné jméno; tvoří se stejným způsobem, jako jméno čeledi (Čl. 18.1), ale použitím koncovky -oideae místo koncovky -aceae.

19.2.    Jména zamýšlená jako jména podčeledí, ale zveřejněná s označením hierarchické úrovně termínem "podřád" (subordo) místo termínu "podčeleď" jsou považována za jména, která byla zveřejněna jako jména podčeledí (viz také Čl. 18.2).

19.3.    Jméno tribu se tvoří podobným způsobem, ale s koncovkou -eae a jméno podtribu podobně s koncovkou -inae.

19.4.    Jméno jakéhokoliv taxonu podřazeného čeledi zahrnujícího typ přijatého oprávněného jména čeledi, ke které je taxon přiřazován, musí být založeno na rodovém jménu odpovídajícím tomuto typu.


Příklad 1.    Typem jména čeledi Rosaceae Juss. je Rosa L., a tedy podčeleď a tribus, které zahnují rod Rosa, se jmenují Rosoideae Endl. a Roseae DC.

Příklad 2.    Typem jména čeledi Poaceae Barnhart (nom. alt., Gramineae Juss. – viz Čl. 18.5) je Poa L., a tedy podčeleď a tribus, které zahrnují rod Poa, se jmenují Pooideae Asch. a Poëae R. Br.

Poznámka 1.    Toto ustanovení platí jen pro jména těch podřazených taxonů, které zahrnují typ přijatého jména čeledi (viz ale Dop. 19A.2).

Příklad 3.    Podčeleď zahrnující typ jména čeledi Ericaceae Juss. (Erica L.) musí být bez ohledu na prioritu nazývána Ericoideae Endl. a tribus zahrnující tento typ se jmenuje Ericeae D. Don. Avšak správné jméno tribu, který zahrnuje jak rod Rhododendron L., typ jména podčeledi Rhododendroideae Endl., tak i rod Rhodora L., je Rhodoreae D. Don (1834), a ne Rhododendreae Brongn. (1843).

Příklad 4.    Podčeleď čeledi Asteraceae Dumort. (nom. alt., Compositae Giseke) zahrnující rod Aster L., který je typem jména čeledi, musí být bez ohledu na prioritu nazývána Asteroideae Asch., tribus a podtribus zahrnující rod Aster musí být nazývány Astereae Cass. a Asterinae Less. Avšak správné jméno tribu, který zahrnuje jak rod Cichorium L., typ jména podčeledi Cichorioideae W. D. J. Koch (1837), tak i rod Lactuca L., je Lactuceae Cass. (1815), a ne Cichorieae D. Don (1829), zatímco jméno podtribu, který zahrnuje jak Cichorium, tak i Hyoseris L., je Hyoseridinae Less. (1832), a ne Cichoriinae Sch. Bip. (1841) (za předpokladu, že čeleď Cichoriaceae Juss. není považována za odlišnou od čeledi čeľade Compositae).


19.5.    Jméno taxonu podřazeného čeledi založené na neoprávněném rodovém jménu, které není základem konzervovaného jména čeledi, je neoprávněné. I přes znění Čl. 32.1(b) je takové jméno platně zveřejněné, splňuje-li ostatní požadavky na platné zveřejnění.


Příklad 5.    Jméno Caryophylloideae (Juss.) Rabeler & Bittrich založené na jménu Caryophyllaceae Juss., nom. cons. je oprávnené i přes skutečnost, že je odvozeno z neoprávněného jména Caryophyllus Mill. non L.


19.6.    Bylo-li jméno taxonu přiřazovaného k jedné z výše uvedených hierarchických úrovní zveřejněno s nevhodnou latinskou koncovkou, jako -eae pro podčeleď nebo -oideae pro tribus, koncovka musí být změněna tak, aby odpovídala pravidlu, bez změny jména autora nebo data zveřejnění (viz Čl. 32.6).


Příklad 6.    Jméno podčeledi "Climacieae" Grout (Moss Fl. N. Amer. 3: 4. 1928) má být změněno na Climacioideae, bez změny hierarchické úrovně a jména autora.


19.7.    Jsou-li Papilionaceae zahrnuty do čeledi Leguminosae (nom. alt., Fabaceae; viz Čl. 18.5) jako podčeleď, pak je možno použít jméno Papilionoideae jako alternativu k Faboideae.


Doporučení 19A

19A.1.    Je-li čeleď přeřazena do hierarchické úrovně podřazené čeledi nebo dojde-li k opačné změně a není dostupné žádné oprávněné jméno v nové úrovni, pak by mělo být jméno ponecháno, změní se jen koncovka (-aceae, -oideae, -eae, -inae).


Příklad 1.    Když byl podtribus Drypetinae Pax (1890) (Euphorbiaceae) povýšen na úroveň tribu, byl nazván Drypeteae (Pax) Hurus. (1954); když byl podtribus Antidesmatinae Pax (1890) (Euphorbiaceae) povýšen na úroveň podčeledi, byl nazván Antidesmatoideae (Pax) Hurus. (1954).


19A.2.    Je-li taxon podřazený čeledi přeřazen do jiné takovéto hierarchické úrovně a není dostupné žádné oprávněné jméno v nové úrovni, jeho jméno by mělo být založeno na stejném rodovém jménu, jako jméno v původní hierarchické úrovni.


Příklad 2.    Tři triby čeledi Ericaceae, z nichž ani jeden nezahrnuje typ jména této čeledi (Erica L.), jsou Pyroleae D. Don, Monotropeae D. Don a Vaccinieae D. Don. Mladší jména Pyroloideae (D. Don) A. Gray, Monotropoideae (D. Don) A. Gray a Vaccinioideae (D. Don) Endl. jsou založena na těch samých rodových jménech.

 


       Předcházející     /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA