Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA III.

NOMENKLATURA  TAXONŮ  PODLE JEJICH  HIERARCHICKÉ  ÚROVNĚ

SEKCE 3.

JMÉNA RODŮ A TAXONŮ PODŘAZENÝCH RODU


Článek 20

20.1.    Jméno rodu je podstatné jméno v jednotném čísle nebo slovo, které je za podstatné jméno považováno, a píše se s velkým počátečním písmenem (viz Čl. 60.2.). Může být jakéhokoliv původu a může být tvořeno dokonce zcela libovolným způsobem.


Příklad 1.    Rosa, Convolvulus, Hedysarum, Bartramia, Liquidambar, Gloriosa, Impatiens, Rhododendron, Manihot, Ifloga (anagram (presmyčka) jména Filago).


20.2.    Jméno rodu se nesmí shodovat s odborným termínem, který je v současnosti používán v morfologii. Výjimka platí pro jména zveřejněná před 1. lednem 1912, která byla provázena druhovým jménem zveřejněným v souladu s Linnéovým binárním způsobem pojmenování.


Příklad 2.    Rodové jméno "Radicula" (Hill, 1756) je shodné s odborným termínem "radicula" (kořínek) a nebylo doprovázeno druhovým jménem v souladu s Linnéovým binárním způsobem pojmenování. Jméno Radicula je správně přisuzováno Moenchovi (Moench, 1794), který je první spojil s druhovými epitety.

Příklad 3.    Jméno Tuber F. H. Wigg.: Fr. bylo při svém zveřejnění v roce 1780 doprovázeno binárním druhovým jménem, (Tuber gulosorum F. H. Wigg.), je tedy platně zveřejněno.

Příklad 4.    Zamýšlená rodová jména "Lanceolatus" (Plumstead, 1952) a "Lobata" (Chapman, 1952) jsou shodná s odbornými termíny, tedy nejsou platně zveřejněna.

Příklad 5.    Slova jako "radix", "caulis", "folium", "spina" atd. nemohou být v současnosti platně zveřejněna jako rodová jména.


20.3.    Jméno rodu se nesmí skládat ze dvou slov s výjimkou případu, kdy jsou spojena pomlčkou.


Příklad 6.    Když Miller (1754) zveřejnil jméno "Uva ursi", skládalo se ze dvou oddělených slov nespojených pomlčkou, tedy není platně zveřejněno (Čl. 32.1(b)); toto jméno je správně přisuzováno Duhamelovi (Duhamel, 1755) jako Uva-ursi (zveřejněno s pomlčkou).

Příklad 7.    Jména jako Quisqualis L. (při původním zveřejnění utvořeno spojením dvou slov), Sebastiano-schaueria Nees a Neves-armondia K. Schum. (při původním zveřejnění spojena pomlčkou) jsou platně zveřejněna.

Poznámka 1.    Jména mezirodových hybridů se tvoří podle ustanovení Čl. H.6.


20.4. Za rodová jména nemají být pokládána:

(a)  Slovní označení (slova), která nebyla zamýšlena jako jména.


Příklad 8.    Označení "Anonymos" použil Walter (Fl. Carol.: 2, 4, 9 atd. 1788) pro 28 odlišných rodů, když chtěl poukázat na to, že příslušné rody neměly jména.

Příklad 9.    "Schaenoides" a "Scirpoides" použil Rottbll (Descr. Pl. Rar. Progr.: 14, 27. 1772) k označení nepojmenovaných rodů připomínajících rody SchoenusScirpus, které zamýšlel pojmenovat později, jak uvedl na str. 7 svého díla, představují tedy slovní označení, která nebyla zamýšlena jako rodová jména. Později byly oprávněně pojmenovány Kyllinga Rottb. a Fuirena Rottb.


(b)  Označení druhů jednoslovným způsobem.


Poznámka 2.    Příklady jako "Leptostachys" a "Anthopogon" uvedené v předešlých vydáních Kódu pocházely z publikací, které jsou nyní uvedeny v Dodatku V.


Doporučení 20A

20A.1.    Při tvorbě rodových jmen by se autoři měli přizpůsobit následujícím doporučením:

 1. Používat, pokud je to možné, latinské koncovky.
 2. Vyhýbat se jménům, která není možno snadno přizpůsobit latině.
 3. Netvořit jména, která jsou příliš dlouhá nebo v latině obtížně vyslovitelná.
 4. Netvořit jména spojením slov různých jazyků.
 5. Poukázat, je-li to možné, utvořením nebo zakončením jména na příbuzenské vztahy rodu nebo na jeho podobnost s nějakým jiným rodem.
 6. Vyhýbat se použití přídavných jmen jako jmen podstatných.
 7. Nepoužívat jméno podobné nebo odvozené od epiteta jména některého z druhů rodu.
 8. Netvořit jména rodů podle osob, které nemají nějaký vztah k botanice nebo alespoň k přírodním vědám.
 9. Všem rodovým jménům odvozeným od jmen osob dávat tvar ženského gramatického rodu bez ohledu na to, zda byla utvořena na počest muže nebo ženy (viz Dop. 60B).
 10. Netvořit rodová jména spojením částí dvou rodových jmen, protože je pravděpodobné, že takováto jména budou zaměňována se jmény hybridních rodů [nothogeneric names] (viz Čl. H.6).

Příklad 1.    Jméno Hordelymus (K. Jess.) K. Jess. je odvozeno od podrodového epiteta, které bylo utvořeno kombinací částí rodových jmen Hordeum L. a Elymus L. (viz také Čl. H.3, Příkl. 2).

 


      Předcházející     /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM - Vladimír PELIKÁN

AKVARIJNÍ ROSTLINY

OKRASNÁ AKVÁRIA