Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA III.

NOMENKLATURA  TAXONŮ  PODLE JEJICH  HIERARCHICKÉ  ÚROVNĚ

SEKCE 3.

JMÉNA RODŮ A TAXONŮ PODŘAZENÝCH RODU


Článek 21

21.1.    Jméno taxonu podřazeného rodu je kombinace rodového jména s epitetem taxonu podřazené úrovně, mezi která se vkládá termín označující jeho úroveň (podrod, sekce, série atd.).

21.2.    Epiteton má buď stejný tvar jako rodové jméno, nebo je to přídavné jméno v množném čísle, gramatickým rodem totožné s rodovým jménem. Píše se s velkým počátečním písmenem (viz Čl. 32.660.2).

21.3.    Epiteton ve jméně taxonu podřazeného rodu nesmí být tvořen přidáním předpony Eu- ke jménu rodu, do kterého patří.


Příklad 1.    Costus subg. Metacostus; Ricinocarpos sect. Anomodiscus; Valeriana sect. Valerianopsis; Euphorbia sect. Tithymalus; Euphorbia subsect. Tenellae; Sapium subsect. Patentinervia; Arenaria ser. Anomalae; ale ne Carex sect. Eucarex.

Poznámka 1.    Použití stejného epiteta ve stejném rodu ve jménech taxonů podřazených rodu založených na odlišných typech, byť i v jiných hierarchických úrovních, je neoprávněné podle Čl. 53.

Poznámka 2.    Jména hybridů v hierarchické úrovni taxonu podřazeného rodu se tvoří podle ustanovení Čl. H.7.


Doporučení  21A

21 A.1.    Považuje-li se za účelné uvést jméno taxonu podřazeného rodu, ke kterému určitý druh patří, ve spojení se jménem rodu a druhovým epitetem, pak by mělo být epiteton podřazeného taxonu umístěno do závorky mezi jméno rodu a druhové epiteton; je-li to žádoucí, může být uvedena i hierarchická úroveň taxonu podřazeného rodu.


Příklad 1.    Astragalus (Cycloglottis) contortuplicatus; A(Phaca) umbellatus; Loranthus (sect. Ischnanthus) gabonensis.


Doporučení  21B

21 B.1.    Jako epiteton ve jménu podrodu nebo sekce se upřednostňuje podstatné jméno, jako epiteton ve jménu podsekce nebo nižšího taxonu podřazeného rodu se upřednostňuje přídavné jméno v množném čísle.

21 B.2.    Navrhují-li autoři nová epiteta pro jména taxonů podřazených rodu, měli by se vyhnout epitetům typu podstatných jmen v případě, mají-li ostatní obdobné infragenerické taxony ve stejném rodu epiteta typu přídavného jména v množném čísle a naopak. Při navrhování epiteta taxonu podřazeného rodu by se měli autoři vyhnout i epitetům, která již byla použita pro taxon podřazený rodu v blízce příbuzném rodu, nebo takovým, která jsou totožná se jménem blízce příbuzného rodu.

21 B.3.    Jsou-li sekce nebo podrod povýšeny na úroveň rodu nebo dojde k opačné změně, mělo by být zachováno původní epiteton, pokud výsledné jméno není v rozporu s tímto Kódem.

 


       Předcházející     /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA