Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA III.

NOMENKLATURA  TAXONŮ  PODLE JEJICH  HIERARCHICKÉ  ÚROVNĚ

SEKCE 3.

JMÉNA RODŮ A TAXONŮ PODŘAZENÝCH RODU


Článek 22

22.1.    Jméno jakéhokoliv taxonu podřazeného rodu zahrnujícího typ přijatého oprávněného jména rodu, ke kterému je taxon přiřazen, má opakovat toto neměněné rodové jméno jako epiteton, za kterým ale nenásleduje autorovo jméno (viz Čl. 46). Taková jména se nazývají autonyma (Čl. 6.8; viz také Čl. 7.6).


Poznámka 1.    Toto ustanovení platí jen pro jména těch taxonů podřazených rodu, která zahrnují typ přijatého jména rodu (viz ale Dop. 22A).


22.2.    Jméno taxonu podřazeného rodu, který zahrnuje typ (t.j. původní typ nebo všechny prvky přicházející v úvahu pro výběr typu nebo již dříve ustanovený typ) přijatého oprávněného jména rodu, není platně zveřejněno, neopakuje-li jeho epiteton nezměněné rodové jméno. Ve smyslu tohoto ustanovení se výslovné označení, že nomenklatorický prvek rodu je zahrnut, považuje za rovnocenné zahrnutí typu, a to bez ohledu na to, zda již byl typ předtím ustanoven nebo ne (viz také Čl. 21.3).


Příklad 1.    Jméno "Dodecatheon sect. Etubulosa" (Knuth in Engler, Pflanzenr. 22: 234. 1905) nebylo platně zveřejněno, protože bylo navrženo pro sekci, která zahrnovala D. meadia L., původní typ rodového jména Dodecatheon L.

Příklad 2.    Jméno Cactus [bez uvedení hierarchické úrovně] Melocactus L. (Gen. Pl., ed. 5: 210. 1754) bylo navrženo pro jeden ze čtyř pojmenovaných taxonů podřazených rodu Cactus bez uvedení hierarchické úrovně (Čl. 35.2), zahrnující C. melocactus L. (jako jeho typ podle Čl. 22.5) a C. mammillaris L. Toto jméno je platně zveřejněné i přes to, že C. melocactus byl později ustanoven jako typ rodu Cactus (Britton & Millspaugh, Bahama Fl.: 294. 1920) a ještě později se jméno C. mammillaris stalo konzervovaným typem rodového jména (tím, že bylo jméno čeledi Cactaceae Juss. schváleno za konzervované).


22.3.    První platné zveřejnění jména taxonu podřazeného rodu, který nezahrnuje typ přijatého oprávněného jména rodu, automaticky ustanovuje odpovídající autonymum (viz také Čl. 11.632.7).


Příklad 3.    Podrod rodu Malpighia L. zahrnující lektotyp rodového jména (M. glabra L.) je nazván M. subg. Malpighia, a ne M. subg. Homoiostylis Nied.; sekce rodu Malpighia zahrnující lektotyp rodového jména je nazván M. sect. Malpighia, a ne M. sect. Apyrae DC.

Příklad 4.    Správné jméno sekce rodu Rhododendron L., která zahrnuje R. luteum Sweet, typ podrodu R. subg. Anthodendron (Rchb.) Rehder, je R. sect. Pentanthera G. Don, t.j. nejstarší oprávněné jméno pro tuto sekci, a ne R. sect. Anthodendron.


22.4.    Epiteton ve jméně taxonu podřazeného rodu nesmí opakovat nezměněné správné jméno rodu, pokud obě jména nemají stejný typ.

22.5.    Je-li epiteton ve jméně taxonu podřazeného rodu shodné nebo odvozené od epiteta jednoho z druhů, které tento rod zahrnuje, typ jména taxonu podřazeného rodu je stejný, jako typ jména tohoto druhu, nestanovil-li původní autor jména taxonu podřazeného rodu jiný typ.


Příklad 5.    Typem podrodu Euphorbia subg. Esula Pers. je E. esula L.; stanovení lektotypu E. peplus L. Croizatem (Croizat in Revista Sudamer. Bot. 6: 13. 1939) nemá na to žádný vliv.


22.6.    Je-li epiteton ve jméně taxonu podřazeného rodu shodné nebo odvozené od epiteta ve jméně druhu, které je mladším homonymem, jeho typem je typ tohoto mladšího homonyma, jehož správné jméno má však nutně odlišné epiteton.


Doporučení 22A

22A.1.    Sekce zahrnující typ správného jména podrodu, ale nezahrnující typ správného jména rodu, by měla - není-li zde žádná překážka kvůli pravidlům - dostat jméno se stejným epitetem a typem, jako má jméno podrodu.

22A.2.    Podrod nezahrnující typ správného jména rodu by měl - není-li zde žádná překážka kvůli pravidlům - dostat jméno se stejným epitetem a typem, jako má správné jméno jedné z jeho podřazených sekcí.


Příklad 1.    Brizicky místo toho, aby použil nové epiteton na úrovni podrodu, povýšil sekci Rhamnus sect. Pseudofrangula Grubov na úroveň podrodu jako R. subg. Pseudofrangula (Grubov) Brizicky. Typ obou jmen je stejný, a to R. alnifolia L'Hér.


       Předcházející     /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA