Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA III.

NOMENKLATURA  TAXONŮ  PODLE JEJICH  HIERARCHICKÉ  ÚROVNĚ

SEKCE 5.

JMÉNA TAXONŮ V HIERARCHICKÝCH ÚROVNÍCH NIŽŠÍCH NEŽ DRUH
(VNITRODRUHOVÉ TAXONY)


Článek 24

24.1.    Jméno vnitrodruhového taxonu je spojení (kombinace) jména druhu a vnitrodruhového epiteta, mezi která se vkládá termín označující hierarchickou úroveň příslušného taxonu.


Příklad 1.    Saxifraga aizoon subf. surculosa Engl. & Irmsch. Toto jméno je možno citovat i jako Saxifraga aizoon var. aizoon subvar. brevifolia f. multicaulis subf. surculosa Engl. & Irmsch; tím je uvedena plná klasifikace subformy uvnitř druhu.


24.2.    Vnitrodruhová epiteta se tvoří tak, jako druhová epiteta; mají-li tvar přídavného jména a nejsou používána jako podstatná jména, gramaticky se shodují s rodovým jménem (viz Čl. 32.6).


Příklad 2.    Solanum melongena var. insanum Prain (Bengal Pl.: 746. 1903, "insana").


24.3.    Vnitrodruhová jména s posledními epitety, jako např. typicus, originalis, originarius, genuinus, verus a veridicus, jejichž cílem bylo označit taxon zahrnující typ jména nejbližšího vyššího taxonu, nejsou platně zveřejněná, pokud nejde o autonyma (Čl. 26).


Příklad 3.    Jméno Lobelia spicata "var. originalis " (McVaugh in Rhodora 38: 308. 1936) nebylo platně zveřejněno (viz Čl. 26, Příkl. 1).


24.4.    Použití binární kombinace místo vnitrodruhového epiteta není přípustné. Navzdory Čl. 32.1(b) jména takto utvořená jsou platně zveřejněná, ale mají být změněna do náležitého tvaru, bez změny jména autora a data zveřejnění.


Příklad 4.    Jméno Salvia grandiflora subsp. "S. willeana" (Holmboe in Bergens Mus. Skr., ser. 2, 1(2): 157. 1914) musí být citováno jako S. grandiflora subsp. willeana Holmboe.

Příklad 5.    Jméno Phyllerpa prolifera var. "Ph. firma" (Kützing, Sp. Alg.: 495. 1849) musí být změněno na P. prolifera var. firma Kütz.

Poznámka 1.    Vnitrodruhové taxony uvnitř různých druhů mohou mít jména se stejným posledním epitetem; vnitrodruhové taxony uvnitř jednoho druhu mohou mít jméno se stejným posledním epitetem jako jména jiných druhů (viz ale Dop. 24B.1).

Příklad 6.    Jména Rosa glutinosa var. leioclada H. Christ (in Boissier, Fl. Orient. Suppl.: 222. 1888) a Rosa jundzillii f. leioclada Borbás (in Math. Term. Közlem. 16: 376, 383. 1880) jsou obě přípustná, rovněž jméno Viola tricolor var. hirta Ging. (in Candolle, Prodr. 1: 304. 1824) navzdory již dříve existujícímu druhu nazývanému Viola hirta L.

Poznámka 2.    Vnitrodruhové taxony uvnitř stejného druhu, byť odlišné hierarchické struktury, nesmí mít jména se stejným posledním epitetem, mají-li odlišné typy (Čl. 53.5).


Doporučení  24A

24A.1.    Doporučení k tvorbě druhových epitet (Dop. 23A) platí stejně i pro vnitrodruhová epiteta.

Doporučení  24B

24B.1.    Autoři navrhující nová vnitrodruhová jména by se měli vyhýbat epitetům, která byla použita v minulosti ve stejném rodu jako druhová epiteta.

24B.2.    Je-li vnitrodruhový taxon povýšen na úroveň druhu nebo dojde-li k opačné změně, mělo by být zachováno původní epiteton, není-li výsledné jméno (kombinace) v rozporu s tímto Kódem.

 


      Předcházející      /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA