Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA III.

NOMENKLATURA  TAXONŮ  PODLE JEJICH  HIERARCHICKÉ  ÚROVNĚ

SEKCE 5.

JMÉNA TAXONŮ V HIERARCHICKÝCH ÚROVNÍCH NIŽŠÍCH NEŽ DRUH
(VNITRODRUHOVÉ TAXONY)


Článek 25

25.1.    Nomenklatoricky se druh nebo jakýkoliv taxon v úrovni nižší než druh považuje za soubor jemu podřazených taxonů, pokud nějaké existují. U hub holomorfa zahrnuje i odpovídající morfologické taxony (viz Čl. 59).


Příklad 1.    Je-li Montia parviflora (DC.) Greene považována za druh zahrnující dva poddruhy, část druhu, která zahrnuje nomenklatorický typ a vylučuje typ jména druhého poddruhu (M. parvifolia subsp. flagellaris (Bong.) Ferris), se musí psát jako M. parvifolia subsp. parvifolia. Jméno M. parvifolia se vztahuje na druh jako celek.

 


       Předcházející     /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA