Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA III.

NOMENKLATURA  TAXONŮ  PODLE JEJICH  HIERARCHICKÉ  ÚROVNĚ

SEKCE 5.

JMÉNA TAXONŮ V HIERARCHICKÝCH ÚROVNÍCH NIŽŠÍCH NEŽ DRUH
(VNITRODRUHOVÉ TAXONY)


Článek 26

26.1.    Jméno jakéhokoliv vnitrodruhového taxonu zahrnujícího typ přijatého oprávněného jména druhu, ke kterému je taxon přiřazen, má opakovat nezměněné druhové jméno jako poslední epiteton, za kterým ale nenásleduje autorovo jméno (viz Čl. 46). Takováto jména jsou nazvána autonyma (Čl. 6.8; viz také Čl. 7.6).


Příklad 1.    Varieta zahrnující typ jména Lobelia spicata Lam. musí být nazvána Lobelia spicata Lam. var. spicata (viz také Čl. 24, Příkl. 3).

Poznámka 1.    Toto ustanovení platí jen pro jména těch podřazených taxonů, která zahrnují typ přijatého jména druhu (viz ale Dop. 26A).


26.2.    Jméno vnitrodruhového taxonu zahrnujícího typ (t.j. holotyp nebo všechny syntypy nebo již dříve stanovený typ) přijatého oprávněného jména druhu, ke kterému je přiřazeno, není platně zveřejněné, neopakuje-li jeho poslední epiteton nezměněné druhové epiteton. Ve smyslu tohoto ustanovení je výslovné označení, že nomenklatoricky typický prvek druhu je zahrnut, považováno za rovnocenné zahrnutí typu bez ohledu na to, zda již byl typ dříve stanoven nebo ne (viz také Čl. 24.3).


Příklad 2.    Linné (Sp. Pl.: 779-781. 1753) zahrnul pod jméno Medicago polymorpha 13 pojmenovaných variet. Protože jméno M. polymorpha L. nemá holotyp a nejsou citovány žádné syntypy, všechna jména variet jsou platně zveřejněná bez ohledu na skutečnost, že následně vybraný lektotyp (Heyn in Bull. Res. Council Israel, Sect. D, Bot., 7: 163. 1959) je možno priřadit k M. polymorpha var. hispida L.

Příklad 3.    Zamýšlená kombinace "Vulpia myuros subsp. pseudomyuros (Soy.-Will.) Maire & Weiller" nebyla v díle Maire, Fl. Afrique N. 3: 177. 1955, platně zveřejněná, protože v synonymice zahrnovala "F. myuros L. Sp. 1, p. 74 (1753) sensu stricto", přičemž Festuca myuros L. je bazionym jména Vulpia myuros (L.) C. C. Gmel.


26.3.    První platné zveřejnění jména vnitrodruhového taxonu, který nezahrnuje typ přijatého oprávněného jména druhu, automaticky stanovuje odpovídající autonymum (viz také Čl. 32.711.6).


Příklad 4.    Zveřejněním jména Lycopodium inundatum var. bigelovii Tuck. (in Amer. J. Sci. Arts 45: 47. 1843) bylo automaticky vytvořeno jméno jiné variety, L. inundatum L. var. inundatum, jejímž typem je typ jména L. inundatum L.

Příklad 5.    Druh Utricularia stellaris L. f. (1781) zahrnuje varietu U. stellaris var. coromandeliana A. DC. (Prodr. 8: 3. 1844) a varietu U. stellaris L. f. var. stellaris (1844), automaticky současně vytvořenou. Je-li druh U. stellaris zahrnut do druhu U. inflexa Forssk. (1775) jako varieta, správné jméno této variety je pak podle Čl. 11.6 U. inflexa var. stellaris (L. f.) P. Taylor (1961).


Doporučení  26A

26A.1.    Varieta zahrnující typ správného jména poddruhu, ale nezahrnující typ správného jména druhu, by měla – není-li zde žádná překážka v pravidlech – dostat jméno se stejným posledním epitetem a typem jako jméno poddruhu.

26A.2.    Poddruh nezahrnující typ správného jména druhu by měl – není li zde žádná překážka v pravidlech – obdržet jméno se stejným posledním epitetem a typem, jako má jméno jedné z jeho podřazených variet.

26A.3.    Taxon v úrovni nižší, než varieta, jenž zahrnuje typ správného jména poddruhu nebo variety, ale ne typ správného jména druhu, by měl – není-li zde žádná překážka v pravidlech – obdržet jméno se stejným posledním epitetem a typem, jako má jméno poddruhu nebo variety. Avšak poddruh nebo varieta, které nezahrnují typ správného jména druhu, by neměly obdržet jméno se stejným posledním epitetem, jako má jméno některého z jejich podřazených taxonů v nižší úrovni, než varieta.


Příklad 1.    Fernald hodnotil poddruh Stachys palustris subsp. pilosa (Nutt.) Epling (in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 8: 63. 1934) jako poddruh zahrnující pět variet, přičemž pro jednu z nich (pro tu, která zahrnovala typ poddruhu S. palustris subsp. pilosa) vytvořil kombinaci S. palustris var. pilosa (Nutt.) Fernald (in Rhodora 45: 474. 1943), jelikož žádné oprávněné jméno variety nebylo dostupné.

Příklad 2.    Bonaparte vytvořil kombinaci Pteridium aquilinum subsp. caudatum (L.) Bonap. (Notes Ptérid. 1: 62. 1915). Protože nebylo dostupné žiadné oprávněné jméno v úrovni poddruhu, použil stejné poslední epiteton, které již předtím použil Sadebeck v kombinaci P. aquilinum var. caudatum (L.) Sadeb. (in Jahrb. Hamburg. Wiss. Anst. Beih. 14(3): 5. 1897), přičemž obě kombinace jsou založeny na jménu Pteris caudata L. Obě tato jména jsou oprávněná a mohou být použita i tak, jak je použil Tryon (in Rhodora 43: 52-54. 1941), který považoval P. aquilinum var. caudatum za jednu ze čtyř variet v poddruhu subsp. caudatum (viz Čl. 34.2.).

 


       Předcházející     /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA