Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA III.

NOMENKLATURA  TAXONŮ  PODLE JEJICH  HIERARCHICKÉ  ÚROVNĚ

SEKCE 5.

JMÉNA TAXONŮ V HIERARCHICKÝCH ÚROVNÍCH NIŽŠÍCH NEŽ DRUH
(VNITRODRUHOVÉ TAXONY)


Článek 27

27.1.    Poslední epiteton v jménu vnitrodruhového taxonu nesmí opakovat nezměněné epiteton správného jména druhu, ke kterému je tento taxon přiřazován, pokud obě jména nemají stejný typ.

 


       Předcházející     /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA