Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA III.

NOMENKLATURA  TAXONŮ  PODLE JEJICH  HIERARCHICKÉ  ÚROVNĚ

SEKCE 6.

JMÉNA PĚSTOVANÝCH ROSTLIN


Článek 28

28.1.    Rostlinám přeneseným z volné přírody k pěstování jsou ponechávána jména, která jsou používána pro stejné taxony rostoucí v přírodě.

28.2.    Hybridy včetně těch, které vznikly v kultuře, mohou být pojmenovány podle ustanovení Dodatku I (Čl. H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12) (viz také Čl. 11.8 , 4050 ).


Poznámka 1.    Dalšími nezávislými označeními rostlin používaných v zemědělství, lesnictví a v zahradnictví (ať už vzniklých v přírodě nebo v kultuře) se zabývá Mezinárodní kód nomenklatury pěstovaných rostlin [International code of nomenclature for cultivated plants], kde jsou uvedena pravidla pro jejich tvorbu a použití. Avšak nic nebrání tomu, aby pro pěstované rostliny byla používána jména, která byla zveřejněna v souladu s požadavky tohoto Kódu (ICBN).

Poznámka 2.    Epiteta jmen zveřejněných v souladu s tímto Kódem mohou být použita jako epiteta kultivarů podle pravidel Mezinárodního kódu nomenklatury pěstovaných rostlin - 1980, je-li takovéto jejich použití považováno za odpovídající postavení příslušných skupin. Mezinárodní kód nomenklatury pěstovaných rostlin - 1980 v Čl. 27 požaduje, aby nová epiteta kultivarů zveřejněná od 1. ledna 1959 byla jména fantazijní, zřetelně odlišná od epitet jmen v latinském tvaru odpovídajících tomuto Kódu (ICBN).

Příklad 1.   Jména kultivarů: Taxus baccata ‘Variegata’ nebo Taxus baccata cv. Variegata (založena na jménu T. baccata var. variegata Weston, Bot. Univ. 1: 292, 347. 1770), Phlox drummondii ‘Sternenzauber’, Viburnum ´ bodnantense ‘Dawn’.

 


       Předcházející     /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA