Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA IV.

ÚČINNÉ A PLATNÉ ZVEŘEJNĚNÍ

SEKCE 1.

PODMÍNKY A DATA ÚČINNÉHO ZVEŘEJNĚNÍ


Článek 30

30.1.    Zveřejnění nesmazatelným autografem před 1. lednem 1953 je účinné.


Příklad 1.    Jméno Salvia oxyodon Webb & Heldr. bylo účinně zveřejněno v tištěném autografovaném prodejním katalogu (Webb & Heldreich, Catalogus plantarum hispanicarum ... ab A. Blanco lectarum, Paris, červenec1850, folio).


30.2.    Ve smyslu tohoto Článku nesmazatelným autografem je rukou psaný materiál reprodukovaný mechanickým nebo grafickým procesem (litografie, ofset nebo metaloprint)


Příklad 2.    H. Léveillé, Flore du Kouy Tchéou (1914-1915) je dílo litograficky rozmnožené z rukou psaného textu.


30.3.    Účinným zveřejněním od 1. ledna 1953 není zveřejnění v obchodních katalozích nebo v novinách, které nemají vědecký charakter. Podobně není účinným zveřejněním od 1. ledna 1973 zveřejnění ve výměnných seznamech semen.

30.4.    Účinným zveřejněním od 1. ledna 1953 není rozšiřování materiálu doprovázejícího exsikáty.


Poznámka 1.    Je-li tištěný materiál rozšiřován nezávisle na exsikátech, je účinně zveřejněný.

Příklad 3.    Díla jako Lundell & Nannfeldt, Fungi exsiccati suecici ..., Uppsala 1-..., 1934-..., rozšiřovaná nezávisle na exsikátech, ať už zveřejněná před nebo po 1. lednu 1953, jsou účinně zveřejněná.


Doporučení 30A

30A.1.    Důrazně se doporučuje, aby se autoři vyhýbali zveřejňování nových jmen a popisů nebo diagnóz nových taxonů v jakýchkoliv publikacích krátké životnosti, zvláště v takových, které jsou rozmnožovány v omezených a neurčitých množstvích, v publikacích, ve kterých může být omezena stálost textu, a také v těch, kde účinné zveřejnění vzhledem k počtu exemplářů není samozřejmé nebo kde není pravděpodobné, že publikace bude k dispozici široké veřejnosti. Taktéž by se měli vyhýbat zveřejňování nových jmen a popisů nebo diagnóz nových taxonů v populárních periodikách, v abstraktových časopisech nebo na lístcích s tiskovými opravami (erráty).

 


       Předcházející     /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA