Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA IV.

ÚČINNÉ A PLATNÉ ZVEŘEJNĚNÍ

SEKCE 1.

PODMÍNKY A DATA ÚČINNÉHO ZVEŘEJNĚNÍ


Článek 31

31.1.    Datum účinného zveřejnění je datum, ke kterému se tištěný materiál stal dostupným, tak jak je to definováno v Čl. 2930. Chybí-li důkaz na stanovení nějakého jiného data, musí být jako správné přijato datum uvedené na tištěném materiálu.


Příklad 1.    Jednotlivé části díla Willdenow, Species plantarum byly zveřejněny takto: 1(1), červen 1797; 1(2), červenec 1798; 2(1), březen 1799; 2(2), prosinec 1799; 3(1), 1800; 3(2), listopad 1802; 3(3), duben-prosinec 1803 (a později, než dílo Michaux, Flora boreali-americana); 4(1), 1805; 4(2), 1806; tato data, která jsou v některých případech v nesouladu s léty uvedenými na titulních stranách jednotlivých dílů, jsou v současnosti přijímána jako správná data účinného zveřejnění.

Příklad 2.    Dílo T. M. Fries, "Lichenes arctoi" bylo zveřejněno jako nezávisle stránkovaný preprint v roce 1860, který předcházel zveřejnění shodné verze v časopise (Nova Acta Reg. Soc. Sci. Upsal. 3(3): 103-398. 1861).


31.2.    Jestliže byly separáty z časopisů nebo jiných děl uvedených do prodeje vydány předem, pak je datum na separátu přijato jako datum účinného zveřejnění, neexistuje-li důkaz, že údaj na separátu je chybný.


Příklad 3.    Zveřejnění v separátech vydaných předem: jména druhů rodu Selaginella, které zveřejnil Hieronymus (in Hedwigia 51: 241-272), byla účinně zveřejněna 15. října 1911, protože ve svazku datovaném 1912, ve kterém článek vyšel, je uvedeno (p. ii), že separát byl vydán k tomuto datu.


Doporučení  31A

31A.1.    Datum, ke kterému vydavatel nebo jeho agent dodává tištěný materiál jednomu z obvyklých distributorů, by mělo být přijato jako datum jeho účinného zveřejnění.

 


       Předcházející     /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA