Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA IV.

ÚČINNÉ A PLATNÉ ZVEŘEJNĚNÍ

SEKCE 2.

PODMÍNKY A DATA PLATNÉHO ZVEŘEJNĚNÍ JMEN


Článek 34

34.1. Jméno není platně zveřejněné, pokud
(a) není přijato autorem v původní publikaci;
(b) je navrženo jen za předpokladu, že příslušná skupina bude přijata v budoucnosti nebo že bude přijato její určité vymezení, postavení nebo hierarchická úroveň (tzv. provizorní jméno) s výjimkou případů, pro které platí ustanovení Čl. 59;
(c) je uvedeno jen jako synonymum;
(d) jsou zmíněny jen podřazené taxony, které příslušný taxon zahrnuje.
Čl. 34.1(a) se neuplatňuje u jmen, která byla sice zveřejněna s otazníkem nebo jiným označením taxonomické pochybnosti, ale byla přece jen zveřejněna a současně přijata autorem.


Příklad 1. (a) Jméno „Sebertia“, které navrhl Pierre (ms.) pro monotypický rod, Baillon nezveřejnil platně (in Bull. Mens. Soc. Linn. Paris 2: 945. 1891), protože tento rod nepřijal. Ač uvedl jeho popis, jeho jediný druh „ Sebertia acuminata Pierre (ms.)“ zařadil do rodu Sersalisia R. Br. jako Sersalisia ? acuminata, a tím platně zveřejnil ve smyslu poslední věty Čl. 34.1. Jméno Sebertia platně zveřejnil Engler (1897).

Příklad 2. (a) Označení uvedená v levém sloupci v linnéovské disertaci Herbarium amboinense, kterou obhájil Stickman (1754), nebyla při zveřejnění přijata Linném, a tudíž nejsou platně zveřejněná.

Příklad 3. (a) (b) Označení „Conophyton“, které navrhl Haworth (Rev. Pl. Succ.: 82. 1821) pro taxon Mesembryanthemum sect. Minima Haw. (Rev. Pl. Succ.: 81. 1821) slovy „Ukáže-li se tato sekce být rodem, potom by pro něj bylo vhodné jméno Conophyton“, nebylo platně zveřejněné rodové jméno, protože Haworth nepřijal ani toto jméno, ani tento rod. Jméno bylo platně zveřejněno jako Conophytum N. E. Br. (1922).

Příklad 4. (c) Jméno „ Acosmus Desv.“, které citoval DesFONTaines (Cat. Pl. Hort. Paris.: 233. 1829) jako synonymum rodového jména Aspicarpa Rich., nebylo tím platně zveřejněno.

Příklad 5. (c) Jméno „Ornithogalum undulatum hort. Bouch.“ (in Kunth, Enum. Pl. 4: 348. 1843) uvedené jako synonymum pod jménem Myogalum boucheanum Kunth nebylo platně zveřejněno; je-li tento druh přeřazen do rodu Ornithogalum L., musí být nazýván O. boucheanum (Kunth) Asch. (1866).

Příklad 6. (c) Jméno „ Erythrina micropteryx Poepp.“ nebylo platně zveřejněno tím, že bylo citováno jako synonymum jména Micropteryx poeppigiana Walp. (1850); je-li tento druh umístěn v rodu Erythrina L., musí být nazýván E. poeppigiana (Walp.) O. F. Cook (1901).

Příklad 7. (d) Označení čeledi „Rhaptopetalaceae“ (Pierre in Bull. Mens. Soc. Linn. Paris 2: 1296. květen 1897) provázené prostým zmíněním rodů tvořících tuto čeleď, Brazzeia Baill., „Scytopetalum“Rhaptopetalum Oliv., nebylo platně zveřejněno, protože Pierre neuvedl ani popis, ani diagnózu; čeleď má jméno Scytopetalaceae Engl. (říjen 1897), které bylo provázeno popisem.

Příklad 8. (d) Označení rodu „Ibidium“ (Salisbury in Trans. Hort. Soc. London 1: 291. 1812) bylo zveřejněno pouze uvedením čtyř druhů, které rod zahrnuje. Protože Salisbury neposkytl ani popis, ani diagnózu rodu, není to platně zveřejněné jméno.


34.2.  Byla-li počínaje 1. lednem 1953 stejným autorem navržena současně dvě nebo více jmen pro tentýž taxon (tzv. alternativní jména), žádné z nich není platně zveřejněné. Toto pravidlo se nepoužívá v případech, kdy je tatáž kombinace současně použita v různých hierarchických úrovních, ať už pro vnitrodruhové taxony uvnitř téhož druhu nebo pro taxony podřazené rodu uvnitř téhož rodu (viz Dop. 22A.122A.2, 26A.123).


Příklad 9.  Druhy z rodu Brosimum Sw., které popsal Ducke (in Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 3: 23-29. 1922), byly zveřejněny s alternativními jmény pro rod Piratinera Aubl., uvedenými v poznámce pod čarou (pp. 23-24). Jelikož oba soubory jmen byly účinně zveřejněny před 1. lednem 1953, jsou platně zveřejněné.

Příklad 10.  Jméno „Euphorbia jaroslavii“ (Poljakov in Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk SSSR 15: 155. 1953) bylo zveřejněno s alternativním označením „Tithymalus jaroslavii“. Ani jedno z těchto jmen nebylo platně zveřejněno. Ale jedno z jmen, Euphorbia yaroslavii (s odlišnou transliterací prvého písmene) platně zveřejnil Poljakov (1961), který je účinně zveřejnil spolu s novým odkazem na dřívější publikaci, přičemž současně zamítl druhé z uvedených jmen.

Příklad 11.  Popis „ Malvastrum bicuspidatum subsp. tumidum S. R. Hill var. tumidum, subsp. et var. nov.“ (in Brittonia 32: 474. 1980) současně uvedl v platnost jména M. bicuspidatum subsp. tumidum S. R. Hill a M. bicuspidatum var. tumidum S. R. Hill.

Příklad 12.  Hitchcock (in Univ. Wash. Publ. Biol. 17(1): 507-508. 1969) použil jméno Bromus inermis subsp. pumpellianus (Scribn.) Wagnon a uvedl plný a přímý odkaz na jeho bazionym B. pumpellianus Scribn. Uvnitř tohoto poddruhu rozlišil variety a jednu z nich nazval B. inermis var. pumpellianus (bez citace autora, ale jasně založenou na tomtéž bazionymu a typu). Tím splnil požadavky na platné zveřejnění jména B. inermis var. pumpellianus (Scribn.) C. L. Hitchc.

Poznámka 1.  Jméno holomorfy houby, jakož i jméno korelující anamorfy (viz Čl. 59), ač vstoupily v platnost současně, nejsou alternativními jmény ve smyslu Čl. 34.2. Mají různé typy a vymezení holomorfy se považuje za zahrnující anamorfu, ale ne naopak.

Příklad 13.  Lasiosphaeria elinorae Linder (1929), jméno holomorfy houby a současně zveřejněné jméno korelující anamorfy Helicosporium elinorae Linder je platné a obě jména je možno podle Čl. 59.5 použít.


Doporučení 34A

34A.1. Autoři by se měli vyhýbat tomu, aby ve svých publikacích uváděli předtím nezveřejněná jména, která nepřijímají, zvláště pokud osoby odpovědné za tato jména formálně neschválily jejich zveřejnění (viz Dop. 23A.3( i )).

 


       Předcházející     /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA