Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA IV.

ÚČINNÉ A PLATNÉ ZVEŘEJNĚNÍ

SEKCE 2.

PODMÍNKY A DATA PLATNÉHO ZVEŘEJNĚNÍ JMEN


Článek 35

35.1.  Nové jméno nebo kombinace zveřejněná od 1. ledna 1953 bez zřetelného určení hierarchické úrovně příslušného taxonu není platně zveřejněná.

35.2.  Nové jméno nebo kombinace zveřejněná před 1. lednem 1953 bez zřetelného označení hierarchické úrovně je platně zveřejněná za předpokladu, že jsou splněny všechny ostatní požadavky na platné zveřejnění; tato jména a kombinace jsou ale neoperativní v otázkách priority s výjimkou homonymie (viz Čl. 53.5). Jde-li o nové jméno, může sloužit jako bazionym nebo nahražené synonymum pro následné kombinace nebo zřetelně zamýšlené náhrady v definovaných hierarchických úrovních.


Příklad 1.  House (in Muhlenbergia 4: 50. 1908) zveřejnil skupiny „Soldanellae“, „Sepincoli“, „Occidentales“ atd. bez uvedení hierarchické úrovně pod rodovým jménem Convolvulus L. Jména C. [bez uvedení hierarchické úrovně] Soldanellae atd. jsou platně zveřejněná, ale nemají určitou hierarchickou úroveň a nemají žádné postavení v otázkách priority s výjimkou, že mohou vystupovat jako homonyma.

Příklad 2.  Tuckerman (Enum. Meth. Caric.: 8. 1843) použil v rodu Carex L. epiteton Scirpinae ve jméně vnitrorodového taxonu bez uvedení hierarchické úrovně; tomuto jménu Kükenthal (in Engler, Pflanzenr. 38: 81. 1909) přiřadil úroveň sekce a může být citováno jako Carex sect. Scirpinae (Tuck.) Kük. (C. [bez uvedení hierarchické úrovně] Scirpinae Tuck.).


35.3.  Rozeznává-li se v určité publikaci starší 1. ledna 1890 pouze jedna vnitrodruhová hierarchická úroveň, považuje se za varietu s výjimkou případů, kdy by to bylo v rozporu s prohlášením příslušného autora v téže publikaci.

35.4.  V otázkách označení hierarchické úrovně musí být za celek považovány všechny publikace se stejným titulem a od téhož autora, např. různé části flóry vydané k různým datům (ale ne rozdílná vydání téhož díla). Přitom jakékoli údaje zde zveřejněné a týkající se hierarchické úrovně taxonů zahrnutých v příslušném díle musí být považovány za zveřejněné současně s první částí díla.

 


       Předcházející     /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA