Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA IV.

ÚČINNÉ A PLATNÉ ZVEŘEJNĚNÍ

SEKCE 2.

PODMÍNKY A DATA PLATNÉHO ZVEŘEJNĚNÍ JMEN


Článek 37

37.1.  Od 1. ledna 1958 je zveřejnění jména nového taxonu v hierarchické úrovni rodu nebo nižší platné pouze tehdy, je-li uveden typ jména (viz Čl. 78910; ke jménům určitých hybridů viz také Čl. H.9, Pozn. 1).

37.2.  V případě jména nového rodu nebo taxonu podřazeného rodu je označením typu odkaz (přímý nebo nepřímý) na jedno druhové jméno nebo citace holotypu či lektotypu jednoho předtím nebo současně zveřejněného druhového jména (Čl. 10, Pozn. 1; viz také Čl. 22.5; viz ale Čl. 37.4).

37.3.  V případě jména nového druhu nebo vnitrodruhového taxonu je na označení holotypu přijatelná citace jednoho prvku (viz ale Čl. 37.4). Jednoduchá citace lokality bez konkrétního odkazu na dokladový exemplář není označením holotypu. Je vyžadována citace jména sběratele, a/nebo čísla sběru, a/nebo data sběru, a/nebo odkaz na jakýkoli jiný detail typového dokladového exempláře nebo ilustrace.

37.4.  V případě jména nového taxonu v úrovni rodu nebo nižší zveřejněného od 1. ledna 1990 musí označení typu zahrnovat jeden z výrazů „typus“ nebo „holotypus“, případně jejich zkratku nebo ekvivalent v moderním (živém) jazyku.

37.5.  V případě jména nového druhu nebo vnitrodruhového taxonu zveřejněného od 1. ledna 1990, jehož typem je dokladový exemplář nebo nezveřejněná ilustrace, musí být uveden herbář nebo instituce, ve které je typ uchováván.


Poznámka 1.  Herbář nebo instituci je možno uvést zkratkou, např. takovou, která je uvedena v díle Index herbariorum, part I (Regnum Veg. 120).


Doporučení 37A

37A.1.  Označení nomenklatorického typu by mělo následovat bezprostředně po popisu nebo diagnóze a měla by být použita latinská slova „typus“ nebo „holotypus“.

 


       Předcházející     /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA