Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA IV.

ÚČINNÉ A PLATNÉ ZVEŘEJNĚNÍ

SEKCE 2.

PODMÍNKY A DATA PLATNÉHO ZVEŘEJNĚNÍ JMEN


Článek 39

39.1.  Aby bylo jméno nového taxonu nefosilních řas v úrovni druhu nebo nižší od 1. ledna 1958 platně zveřejněné, musí být kromě latinského popisu nebo diagnózy doprovázeno i ilustrací či zobrazením znázorňujícím rozlišující morfologické znaky nebo odkazem na předtím účinně zveřejněnou ilustraci či zobrazení.


Doporučení 39A

39A.1.  Ilustrace nebo zobrazení požadované Čl. 39 by měly být zhotoveny na základě skutečných dokladových exemplářů, přednostně na základě takových, které zahrnují holotyp.

 


       Předcházející     /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA