Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA IV.

ÚČINNÉ A PLATNÉ ZVEŘEJNĚNÍ

SEKCE 2.

PODMÍNKY A DATA PLATNÉHO ZVEŘEJNĚNÍ JMEN


Článek 41

41.1.  Aby bylo jméno čeledi nebo taxonu podřazeného čeledi platně zveřejněné, musí být doprovázeno
 a)  popisem nebo diagnózou taxonu nebo
 b)  odkazem (přímým nebo nepřímým) na předtím účinně zveřejněný popis nebo diagnózu čeledi nebo taxonu podřazeného čeledi.


Příklad 1.  Jméno „ Pseudoditrichaceae fam. nov.“ (Steere & Iwatsuki in Canad. J. Bot. 52: 701. 1974) nebylo platně zveřejněné jméno čeledi, protože zde nebyl ani latinský popis nebo diagnóza, ani odkaz na takovýto popis nebo diagnózu, ale pouze zmínka o jediném zahrnutém rodu a druhu (viz Čl. 34.1(d)) „ Pseudoditrichum mirabile gen. et sp. nov.“, přičemž jména tohoto rodu a druhu byla uvedena v platnost podle Čl. 42 jedinou latinskou diagnózou.


41.2.  Aby bylo jméno rodu nebo taxonu podřazeného rodu platně zveřejněno, musí být doprovázeno
 a)  popisem nebo diagnózou taxonu (viz ale Čl. 42) nebo
 b)  odkazem (přímým nebo nepřímým) na předtím účinně zveřejněný popis nebo diagnózu rodu nebo taxonu podřazeného rodu.


Příklad 2.  Platně zveřejněná rodová jména: Carphalea Juss., doprovázená popisem rodu; Thuspeinanta T. Durand, nahrazující jméno předtím popsaného rodu Tapeinanthus Boiss. ex Benth. (non Herb.); Aspalathoides (DC.) K. Koch, založená na jménu předtím popsané sekce Anthyllis sect. Aspalathoides DC.; Scirpoides Ség. (Pl. Veron. Suppl.: 73. 1754), zde přijatá, ale bez rodového popisu nebo diagnózy, uvedená v platnost nepřímým odkazem (prostřednictvím titulu knihy a všeobecného prohlášení v úvodu) na rodovou diagnózu a další přímé odkazy v díle Séguier, Pl. Veron. 1: 117. 1745.

Poznámka 1.  Výjimku z Čl. 41.2 tvoří rodová jména poprvé zveřejněná Linnéem v díle Species plantarum, ed. 1 (1753) a ed. 2 (1762-1763), která jsou považována za platně zveřejněná k těmto datům (viz Čl. 13.4).

Poznámka 2.  Za určitých okolností je možno přijmout ilustraci s analýzou za ekvivalent rodového popisu nebo diagnózy (viz Čl. 42.3).


41.3.  Aby bylo jméno druhu nebo vnitrodruhového taxonu platně zveřejněné, musí být doprovázeno
 a)  popisem nebo diagnózou taxonu (viz ale Čl. 4244) nebo
 b)  odkazem na předtím účinně zveřejněný popis nebo diagnózu druhu nebo vnitrodruhového taxonu.
Jméno druhu může být za určitých okolností platně zveřejněné
 c) odkazem na rod, jehož jméno bylo předtím platně zveřejněno současně s popisem nebo diagnózou.
Odkaz uvedený pod c) je přijatelný pouze tehdy, neuvedl-li autor rodového jména ani autor druhového jména, že do příslušného rodu patří více než jeden druh.


Příklad 3.  Jméno Trilepisium Thouars (1806) bylo uvedeno v platnost rodovým popisem, ale bez uvedení jména druhu. Následně bylo navrženo jméno T. madagascariense DC. (1828) bez popisu nebo diagnózy. Ani jeden z autorů neuvedl, že by do tohoto rodu patřil více než jeden druh. Candolleovo druhové jméno je tedy platně zveřejněné.

 


       Předcházející     /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA