Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA IV.

ÚČINNÉ A PLATNÉ ZVEŘEJNĚNÍ

SEKCE 2.

PODMÍNKY A DATA PLATNÉHO ZVEŘEJNĚNÍ JMEN


Článek 42

42.1.  Jména rodu a druhu mohou být současně uvedena v platnost uvedením jediného popisu (descriptio generico-specifica) nebo diagnózy, byť by byly původně zamýšleny jen jako druhový nebo rodový popis nebo diagnóza, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:
 a) rod byl v té době monotypický;
 b) předtím nebyla platně zveřejněna jiná jména (v jakékoli hierarchické úrovni) založená na stejném typu;
 c) jména rodu a druhu jinak splňují požadavky na platné zveřejnění.
Odkaz na dřívější popis nebo diagnózu místo takového popisu nebo diagnózy nestačí.


Příklad 1.  Nylander (1879) popsal nový druh „Anema nummulariellum“ v novém rodu „Anema“ bez uvedení rodového popisu nebo diagnózy. Protože současně přeřadil druh Omphalaria nummularia Durieu & Mont. do rodu „Anema“, žádné z jeho jmen nebylo platně zveřejněno. Později je v platnost uvedl Forsell (1885).


42.2.  Ve smyslu Čl. 42 monotypický rod je takový, pro který je platně zveřejněn jen jeden binom. Platí to i tehdy, uvedl-li by autor, že do tohoto rodu by bylo možno přiřadit i jiné druhy.


Příklad 2.  Jména Kedarnatha P.K. Mukh. & Constance (1986) a K. sanctuarii P.K. Mukh. & Constance, přičemž druhé ze jmen je jménem jediného druhu v rodu, jsou obě platně zveřejněná, byť latinský popis je uveden pouze pro rodové jméno.

Příklad 3.  Piptolepis phillyreoides Benth. (1840) byl novým druhem přiřazeným k novému monotypickému rodu Piptolepis, zveřejněnému s kombinovaným rodovým a druhovým popisem, pričemž obě jména jsou platně zveřejněná.

Příklad 4.  Při zveřejnění rodového jména „Phaelypea“ bez popisu nebo diagnózy rodu P. Browne (Civ. Nat. Hist. Jamaica: 269. 1756) zahrnul do tohoto rodu a popsal jediný druh, avšak dal druhu frázové jméno a neuvedl platný binom. Čl. 42 zde tedy není možno použít a „Phaelypea“ není platně zveřejněným jménem.


42.3.  Před 1. lednem 1908 je ve smyslu tohoto Článku místo slovně vyjádřeného popisu nebo diagnózy akceptovatelná ilustrace s analýzou a pro bezcévnaté rostliny jedno zobrazení zobrazující detaily, které pomáhají při identifikaci.

42.4.  Ve smyslu Čl. 42 analýza je zobrazení nebo skupina zobrazení, obvykle oddělených od hlavní ilustrace rostliny (byť obvykle na stejné straně nebo tabuli), které zobrazují detaily napomáhající identifikaci, a to se zvláštním titulem (legendou) nebo bez něj.


Příklad 5.  Rodové jméno Philgamia Baill. (1894) bylo platně zveřejněno, protože bylo uvedeno na tabuli s analýzou jediného zahrnutého druhu P. hibbertioides Baill. a bylo zveřejněno před 1. lednem 1908.

 


 

       Předcházející     /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA