Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA IV.

ÚČINNÉ A PLATNÉ ZVEŘEJNĚNÍ

SEKCE 2.

PODMÍNKY A DATA PLATNÉHO ZVEŘEJNĚNÍ JMEN


Článek 43

43.1.  Jméno taxonu v hierarchické úrovni nižší než rod není platně zveřejněné, jestliže jméno rodu nebo druhu, ke kterému je přiřazováno, není platně zveřejněno buď v té době, nebo nebylo platně zveřejněno předtím.


Příklad 1.  Binární označení pro šest druhů rodu „Suaeda“, včetně „S. baccata“„S. vera“, Forskĺl (Fl. Aegypt.-Arab.: 69-71. 1775) zveřejnil s popisy a diagnózami, avšak bez popisu nebo diagnózy rodu, proto tato jména nebyla platně zveřejněna.

Příklad 2.  Müller (in Flora 63: 286. 1880) zveřejnil nový rod „Phlyctidia“ s druhy „ P. hampeana n. sp.“, „P. boliviensis“ (= Phlyctis boliviensis Nyl.), „P. sorediiformis“ (= Phlyctis sorediiformis Kremp.), „P. brasiliensis“ (= Phlyctis brasiliensis Nyl.) a „P. andensis“ (= Phlyctis andensis Nyl.). Tato jména však na tomto místě nebyla platně zveřejněna, protože zamýšlené rodové jméno „Phlyctidia“ nebylo platně zveřejněno; Müller neuvedl rodový popis nebo diagnózu, ale jen popis a diagnózu nového druhu „P. hampeana“. Tento popis a diagnóza neuvedly v platnost rodové jméno jako descriptio generico-specifica podle Čl. 42, protože nový rod nebyl monotypický. Jméno Phlyctidia Müller platně zveřejnil až v roce 1895, když uvedl krátkou rodovou diagnózu a výslovně zahrnul jen dva druhy, P. ludoviciensis Müll. Arg. a P. boliviensis (Nyl.) Müll. Arg. Posledně uvedená jména byla platně zveřejněna v roce 1895.

Poznámka 1.  Tento Článek se vztahuje i na případy, kdy druhová a jiná epiteta byla zveřejněna společně se slovními označeními, která nemají být považována za rodová jména (viz Čl. 20.4).

Příklad 3.  Binární označení „Anonymos aquatica“ (Walter, Fl. Carol.: 230. 1788) není platně zveřejněným jménem. Správné jméno pro příslušný druh je Planera aquatica J. F. Gmel. (1791) a datum jména v otázce priority je 1791. Toto jméno nesmí být citováno jako „ P. aquatica (Walter) J. F. Gmel.“

Příklad 4.  Navzdory existenci rodového jména Scirpoides Ség. (1754) dvouslovné (binární) označenií „S. paradoxus“ (Rottbřll, Descr. Pl. Rar.: 27. 1772) není platně zveřejněné, protože „Scirpoides“ v kontextu Rottbřllova díla bylo slovo, ktoré nebylo zamýšleno jako rodové jméno. První platně zveřejněné jméno pro tento druh je Fuirena umbellata Rottb. (1773).

 


       Předcházející     /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA