Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA IV.

ÚČINNÉ A PLATNÉ ZVEŘEJNĚNÍ

SEKCE 3.

CITACE JMEN AUTORŮ


Článek 47

47.1.  Změna diagnostických znaků nebo změna vymezení taxonu bez vyloučení typu neopravňuje změnit autorskou citaci jména taxonu.


Příklad 1. Je-li původní materiál druhu Arabis beckwithii S. Watson (1887) přiřazován ke dvěma rozdílným druhům, jak to učinil Munz (1932), potom druh, který nezahrnuje lektotyp, musí mít jiné jméno (A. shockleyi Munz), ale druhý druh má stále jméno A. beckwithii S. Watson.

Příklad 2.  Rod Myosotis, tak jak jej zrevidoval Brown, se odlišuje od tohoto rodu v Linného vymezení, ale rodové jméno stále zůstává Myosotis L., protože v rodu je stále zahrnut typ jména (jméno může být citováno jako Myosotis L. emend. R. Br.: viz Dop. 47A).

Příklad 3.  Různě definovaný druh, který zahrnuje typy jmen Centaurea jacea L. (1753), C. amara L. (1763) a různý počet typů jiných druhových jmen, je stále nazýván C. jacea L. (nebo L. emend. Coss. & Germ., L. emend. Vis., L. emend. Godr., podle toho, o který případ jde: viz Dop. 47A).


Doporučení 47A

47A.1.  Je-li změna uvedená v Čl. 47 významnější, může být druh změny označen přidáním takových výrazů, případně jejich zkratek, jako „emendavit“ (emend.) (za ním následuje jméno autora odpovědného za změnu), „mutatis characteribus“ (mut. char.), „pro parte“ (p. p.), „excluso genere“ nebo „exclusis generibus“ (excl. gen.), „exclusa specie“ alebo „exclusis speciebus“ (excl. sp.), „exclusa varietate“ nebo „exclusis varietatibus“ (excl. var.), „sensu amplo“ (s. ampl.), „sensu lato“ (s. l.), „sensu stricto“ (s. str.) atd.


Příklad 1.  Phyllanthus L. emend. Müll. Arg.; Globularia cordifolia L. excl. var. (emend. Lam.).

 


       Předcházející     /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA