Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA IV.

ÚČINNÉ A PLATNÉ ZVEŘEJNĚNÍ

SEKCE 3.

CITACE JMEN AUTORŮ


Článek 48

48.1.  Přijme-li autor existující jméno s tím, že jednoznačně vyloučí z jeho vymezení původní typ, je to považováno za zveřejnění mladšího homonyma, které musí být přisouzeno jen tomuto autorovi. Podobně je považováno za zveřejnění nového jména, které musí být přisouzeno jen jeho autorovi, přijímá-li autor jméno a odkazuje na zřetelný bazionym, ale současně jednoznačně vylučuje typ tohoto bazionymu. Vyloučení typu může být uskutečněno současným výslovným zahrnutím typu do jiného taxonu stejným autorem (viz také Čl. 59.6).


Příklad 1.  Sidorot (1872) umístil typ jména Lemanea Bory (1808) do rodu Sacheria Sidorot (1872). V důsledku toho musí být jméno rodu Lemanea, jak je vymezil Sidorot (1872), citováno jako Lemanea Sidorot non Bory, a ne Lemanea Bory emend. Sidorot.

Příklad 2.  Jméno Amorphophallus campanulatus Decne. (1834) bylo zřetelně založeno na neoprávněném jménu Arum campanulatum Roxb. (1819). Avšak Decaisne typ tohoto jména jednoznačně vyloučil, a tedy jeho jméno je oprávněným jménem nového druhu, které má být přisouzeno jen jemu.

Příklad 3.  Cenomyce ecmocyna Ach. (1810) je nadbytečné jméno pro Lichen gracilis L. (1753), stejně tak Scyphophora ecmocyna Gray (1821), protože stále zahrnují typ jména L. gracilis L. Avšak když Leighton (1866) navrhoval kombinaci Cladonia ecmocyna, jednoznačně tento typ vyloučil, a tedy zveřejnil nové oprávněné jméno Cladonia ecmocyna Leight.

Poznámka 1.  Chybným použitím nové kombinace pro odlišný taxon, ale bez jednoznačného vyloučení typu bazionymu se zabývá Čl. 7.4.

Poznámka 2.  Zachování jména ve smyslu, který vylučuje jeho původní typ nebo typ stanovený podle Čl. 7, 8, 9, 10, může být uskutečněno jen konzervací (viz Čl. 14.9).

 


       Předcházející     /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA