Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA IV.

ÚČINNÉ A PLATNÉ ZVEŘEJNĚNÍ

SEKCE 3.

CITACE JMEN AUTORŮ


Článek 49

49.1.  Jestliže rod nebo taxon nižší úrovně změní svou hierarchickou úroveň, ale ponechá si jméno nebo poslední epiteton ve svém jméně, pak musí být jméno autora staršího jména nebo oprávněného jména, které poskytlo epiteton (autora bazionymu), uvedeno v závorce; za ní následuje jméno autora, který provedl příslušnou změnu (autora nového jména). Totéž platí v případě, kdy je taxon v úrovni nižší než rod přeřazen do jiného rodu nebo jiného druhu, ať už se hierarchická úroveň mění nebo ne.


Příklad 1.  Je-li varieta Medicago polymorpha var. orbicularis L. (1753) povýšena na úroveň druhu, má jméno M. orbicularis (L.) Bartal. (1776).

Příklad 2.  Je-li sekce Anthyllis sect. Aspalathoides DC. (1825) povýšena na úroveň rodu a ponechává si jako své jméno epiteton Aspalathoides, cituje se jako Aspalathoides (DC.) K. Koch (1853).

Příklad 3.  Je-li sekce Cineraria sect. Eriopappus Dumort. (Fl. Belg.: 65. 1827) přeřazena do rodu Tephroseris (Rchb.) Rchb., cituje se jako T. sect. Eriopappus (Dumort.) Holub (in Folia Geobot. Phytotax. 8: 173. 1973).

Příklad 4.  Je-li druh Cistus aegyptiacus L. (1753) přeřazen do rodu Helianthemum Mill., cituje se jako H. aegyptiacum (L.) Mill. (1768).

Příklad 5.  Varieta Fumaria bulbosa var. solida L. (1753) byla povýšena na úroveň druhu jako F. solida (L.) Mill. (1771). Je-li tento druh přeřazen do rodu Corydalis DC., jeho jméno musí být citováno jako C. solida (L.) Clairv. (1811), a ne jako C. solida (Mill.) Clairv.

Příklad 6.  Avšak varieta Pulsatilla montana var. serbica W. Zimm. (in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 61: 95. 1958), původně umístěná pod P. montana subsp. australis (Heuff.) Zämelis, si ponechává tutéž autorskou citaci, je-li přemístěna pod P. montana subsp. dacica Rummelsp. (viz Čl. 24.1), necituje se tedy jako var. serbica „(W. Zimm.) Rummelsp.“ (in Feddes Repert. 71: 29. 1965).

Příklad 7.  Podsekce Salix subsect. Myrtilloides C. K. Schneid. (Ill. Handb. Laubholzk. 1: 63. 1904), původně umístěná pod S. sect. Argenteae W. D. J. Koch, si ponechává tutéž autorskou citaci, je-li umístěna pod S. sect. Glaucae Pax, necituje se tedy jako S. subsect. Myrtilloides „(C. K. Schneid.) Dorn.“ (in Canad. J. Bot. 54: 2777. 1976).

Poznámka 1. Čl. 46.5 se zabývá použitím autorských citací v závorkách předcházejících výraz „ex“ za některými jmény ve skupinách s počátečním bodem nomenklatury po roce 1753.


       Předcházející     /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA