Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA IV.

ÚČINNÉ A PLATNÉ ZVEŘEJNĚNÍ

SEKCE 3.

CITACE JMEN AUTORŮ


Článek 50

50.1.  Je-li taxon v hierarchické úrovni druhu nebo nižší přeřazen z kategorie nehybridních taxonů do kategorie hybridů téže úrovně (Čl. H.10.2) nebo opačně, autorská citace zůstává nezměněna, ale může za ní následovat označení původní kategorie v závorce.


Příklad 1.  Jméno Stachys ambigua Sm. (1809) bylo zveřejněno jako jméno druhu. Považuje-li se za jméno hybridu, může být citováno jako Stachys ´ ambigua Sm. (pro sp.).

Příklad 2.  Binární jméno Salix ´ glaucops Andersson (1868) bylo zveřejněno jako jméno hybridu. Později Rydberg (in Bull. New York Bot. Gard. 1: 270. 1899) považoval tento taxon za druh. V případě, že tento názor bude akceptován, jméno druhu může být citováno jako Salix glaucops Andersson (pro hybr.).


       Předcházející     /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA