Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA V.

ZAMÍTNUTÍ JMEN


Článek 51

51.1.  Oprávněné jméno nesmí být zamítnuto jen proto, že toto jméno nebo jeho epiteton je nevhodné nebo nepříjemně znějící, že jiné jméno je vhodnější nebo více známé (viz ale Čl. 56.1), že ztratilo svůj původní význam, nebo (u pleomorfických hub, jejichž jména se řídí Čl. 59) proto, že rodové jméno nesouhlasí s morfou reprezentovanou jejím typem.


Příklad 1.  Následující změny odporují tomuto pravidlu: Staphylea na Staphylis, Tamus na Thamnos, Thamnus nebo Tamnus, Mentha na Minthe, Tillaea na Tillia, Vincetoxicum na Alexitoxicum; Orobanche rapum na O. sarothamnophyta, O. columbariae na O. columbarihaerens, O. artemisiae na O. artemisiepiphyta.

Příklad 2.  Jméno Ardisia quinquegona Blume (1825) nemá být změněno na A. pentagona A. DC. (1834), ač jeho druhové epiteton quinquegona je hybridní slovo (z latiny a řečtiny) (odporující Dop. 23A.3(c)).

Příklad 3.  Jméno Scilla peruviana L. (1753) nemá být zamítnuto jen proto, že tento druh v Peru neroste.

Příklad 4.  Jméno Petrosimonia oppositifolia (Pall.) Litv. (1911) založené na jméně Polycnemum oppositifolium Pall. (1771) nemá být zamítnuto jen proto, že tento druh má listy jen částečně protistojné a částečně střídavé, zatímco jiný, blízce příbuzný druh Petrosimonia brachiata (Pall.) Bunge má všechny listy protistojné.

Příklad 5.  Richardia L. (1753) nemá být změněn na Richardsonia, jako to učinil Kunth (1818), přestože rod byl původně pojmenován na počest britského botanika Richardsona.

 


       Předcházející     /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA