Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA V.

ZAMÍTNUTÍ JMEN


Článek 52

52.1.  Jméno, pokud není konzervované (Čl. 14 ) nebo sankcionované (Čl. 15 ), je neoprávněné a musí být zamítnuto, bylo-li v době zveřejnění nomenklatoricky nadbytečné, t.j. zahrnoval-li taxon, pro nějž bylo použito, ve vymezení příslušného autora jednoznačně typ (jak je to vymezeno v Čl. 52.2) jména, které mělo být přijato nebo jehož epiteton mělo být přijato podle pravidel (viz ale Čl. 52.3 ).

52.2.  Ve smyslu Čl. 52.1 se jednoznačné zahrnutí typu provádí citací buď
 a) holotypu podle Čl. 9.1 , původního typu podle Čl. 10 , všech syntypů podle Čl. 9.4 nebo všech prvků přicházejících v úvahu jako typy podle Čl. 10.2 ; nebo
 b) předtím stanoveného typu podle Čl. 9.9 nebo 10.2 ; nebo
 c) ilustrace uvedených typů. Provádí se také
 d) citací jména, pokud nebyl ve stejné době jeho typ výslovně nebo nepřímo vyloučen.


Příklad 1.  Rodové jméno Cainito Adans. (1763) je neoprávněné, protože bylo nadbytečným jménem pro rod Chrysophyllum L. (1753), které Adanson citoval jako synonymum.

Příklad 2.  Jméno Chrysophyllum sericeum Salisb. (1796) je neoprávněné, protože je nadbytečným jménem pro druh C. cainito L. (1753), které Salisbury citoval jako synonymum.

Příklad 3.  Jméno Salix myrsinifolia Salisb. (1796) je oprávněné, neboť je výslovně založené na S. myrsinites z díla Hoffman, Hist. Salic. III.: 71. 1787, které je chybným použitím jména S. myrsinites L. (1753).

Příklad 4.  Jméno Picea excelsa Link (1841) je neoprávněné, neboť je založené na jméně Pinus excelsa Lam. (1778), které je nadbytečným jménem pro Pinus abies L. (1753). V rodu Picea je správné jméno Picea abies (L.) H. Karst. (1881).

Příklad 5.  Cucubalus latifolius Mill. a C. angustifolius Mill. nejsou neoprávněná jména, přestože Millerovy druhy jsou v současnosti spojeny s druhem, který se předtím jmenoval C. behen L. (1753). C. latifoliusC. angustifolius , tak jak je vymezil Miller (1768), nezahrnovaly typ jména C. behen L., které Miller přijal pro jiný druh.

Příklad 6.  Výslovné vyloučení typu: Když Dandy (in Watsonia 4: 47. 1957) zveřejnil jméno Galium tricornutum, citoval G. tricorne Stokes (1787) pro parte jako synonymum, ale výslovně vyloučil typ tohoto jména.

Příklad 7.  Nepřímé vyloučení typu: Cedrus Duhamel (1755) je oprávněné jméno, ačkoli zde bylo jako synonymum citováno jméno Juniperus L. (1753); avšak Duhamel do rodu Cedrus zahrnul jen některé Linného druhy rodu Juniperus a diskutoval také odlišnosti mezi těmito dvěma rody, přičemž Juniperus (včetně typu tohoto jména) byl oddělený v tomtéž díle jako nezávislý rod.

Příklad 8.  Nepřímé vyloučení typu: Jméno Tmesipteris elongata P. A. Dang. (in Botaniste 2: 213. 1891) bylo zveřejněno jako nový druh, ale jméno Psilotum truncatum R. Br. zde bylo citováno jako synonymum. Ale na následující straně je T. truncata (R. Br.) Desv. rozeznáván jako odlišný druh a o dvě strany dále jsou oba tyto druhy odlišené v klíči, což poukazuje na to, že význam citovaného synonyma byl buď „ P. truncatum R. Br. pro parte“, nebo „ P. truncatum auct. non R. Br.“

Příklad 9.  Nepřímé vyloučení typu: Jméno Solanum torvum Sw. (Prodr.: 47. 1788) bylo zveřejněno s novou diagnózou, ale jméno S. indicum L. (1753) zde bylo citováno jako synonymum. V souladu s praxí v jeho díle Prodromus Swartz uvedl, kam má být tento druh zařazen v posledním vydání [ed. 14, Murray] Linného díla Systema vegetabilium. S. torvum mělo být zařazeno mezi druhy 26 (S. insanum) a 27 (S. ferox), přičemž číslo jména S. indicum bylo 32. S. torvum je tedy oprávněné jméno.

Poznámka 1.  Zahrnutí prvku do nového taxonu spolu s vyjádřením pochybnosti, např. citace jména s otazníkem, nečiní jméno nového taxonu nomenklatoricky nadbytečným.

Příklad 10.  Protolog Blandfordia grandiflora R. Br. (1810) zahrnuje v synonymice „Aletris punicea. Labill. nov. holl. 1. p. 85. t. 111 ?“, což naznačuje, že nový druh může být shodný s druhem Aletris punicea Labill. (1805). B. grandiflora je navzdory tomu oprávněným jménem.

Poznámka 2.  Zahrnutí prvku stanoveného později jako typ jména, které –  je-li takto typifikováno  – mělo být přijato nebo jehož epiteton mělo být přijato do nového taxonu, nečiní samo o sobě jméno tohoto nového taxonu neoprávněným.


52.3.  Jméno, které bylo nomenklatoricky nadbytečné v době, kdy bylo zveřejněno, není neoprávněné, je-li jeho bazionym oprávněný nebo je-li založeno na kmenu oprávněného rodového jména. Když bylo zveřejněno, bylo nesprávné, ale může se stát správným později..


Příklad 11.  Jméno Chloris radiata (L.) Sw. (1788) založené na jménu Agrostis radiata L. (1759) bylo v době zveřejnění nomenklatoricky nadbytečné, protože Swartz citoval jako synonymum i Andropogon fasciculatus L. (1753). Toto jméno je ale správným jménem v rodu Chloris pro Agrostis radiata, když je Andropogon fasciculatus považován za odlišný druh, tak jak to učinil Hackel (in Candolle & Candolle, Monogr. Phan. 6: 177. 1889).

Příklad 12.  Rodové jméno Hordelymus (K. Jess.) K. Jess. (1885) založené na oprávněném jménu Hordeum subg. Hordelymus K. Jess. (Deutschl. Gräser: 202. 1863) bylo nadbytečné v době zveřejnění, protože jeho typ Elymus europaeus L. je také typem jména Cuviera Koeler (1802). Jenomže jméno Cuviera Koeler bolo od té doby zamítnuté ve prospěch mladšího homonyma Cuviera DC. a jméno Hordelymus může být nyní používáno jako správné jméno pro oddělený rod zahrnující druh Elymus europaeus L.

Poznámka 3.  Uvedení rodičů doprovázející zveřejnění jména pro hybrid nezpůsobuje v žádném případě neoprávněnost jména (viz Čl. H.5).

Příklad 13.  Jméno Polypodium ´ shivasiae Rothm. (1962) bylo navrženo pro hybridy mezi P. australe Fée a P. vulgare subsp. prionodes (Asch.) Rothm., přičemž tento autor současně přijal jméno P´ FONT-queri Rothm. (1936) pro hybridy mezi P. australeP. vulgare L. subsp. vulgare. Podle Čl. H.4.1 je jméno P´ shivasiae synonymem jména P´ FONT-queri, ale navzdory tomu není neoprávněným jménem.

 


       Předcházející     /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA