Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA V.

ZAMÍTNUTÍ JMEN


Článek 53

53.1.  Jméno čeledi, rodu nebo druhu, pokud není konzervované (Čl. 14) nebo sankcionované (Čl. 15), je neoprávněné, je-li mladším homonymem, t.j. píše-li se přesně tak, jako jméno založené na odlišném typu, které bylo předtím platně zveřejněné pro taxon téže hierarchické úrovně.


Poznámka 1.  Mladší homonymum musí být zamítnuto dokonce i tehdy, je-li starší homonymum neoprávněné nebo je z taxonomických důvodů všeobecně považované za synonymum.

Příklad 1.  Jméno Tapeinanthus Boiss. ex Benth. (1848) dané rodu z čeledi Labiatae je mladším homonymem jména Tapeinanthus Herb. (1837), jména předtím platně zveřejněného pro rod z čeledi Amaryllidaceae. Jméno Tapeinanthus Boiss. ex Benth. je tedy zamítnuté. Rod byl přejmenován na Thuspeinanta T. Durand (1888).

Příklad 2.  Jméno Amblyanthera Müll. Arg. (1860) je mladším homonymem platně zveřejněného jména Amblyanthera Blume (1849) a je tedy zamítnuté, přestože jméno Amblyanthera Blume je v současnosti považováno za synonymum jména Osbeckia L. (1753).

Příklad 3.  Jméno Torreya Arn. (1838) je nomen conservandum a nemá být tedy zamítnuto jen proto, že existuje starší homonymum Torreya Raf. (1818).

Příklad 4.  Jméno Astragalus rhizanthus Boiss. (1843) je mladším homonymem platně zveřejněného jména Astragalus rhizanthus Royle (1835) a je tedy zamítnuté, jak to učinil Boissier, který je přejmenoval na A. cariensis Boiss. (1849).


53.2.  Sankcionované jméno je neoprávněné, je-li mladším homonymem jiného sankcionovaného jména (viz také Čl. 15, Pozn. 1).

53.3.  Jsou-li dvě nebo více rodová, druhová nebo vnitrodruhová jména založená na odlišných typech natolik podobná, že pravděpodobně bude docházet k jejich záměnám (protože jsou použita pro příbuzné taxony nebo z jakéhokoli jiného důvodu), potom mají být považována za homonyma.


* Příklad 5.  Jména považovaná za homonyma: Asterostemma Decne. (1838) a Astrostemma Benth. (1880); Pleuropetalum Hook. f. (1846) a Pleuripetalum T. Durand (1888); Eschweilera DC. (1828) a Eschweileria Boerl. (1887); Skytanthus Meyen (1834) a Scytanthus Hook. (1844).

* Příklad 6.  Tři rodová jména, Bradlea Adans. (1763), Bradleja Banks ex Gaertn. (1790) a Braddleya Vell. (1827), která mají připomínat Richarda Bradleyho, jsou považována za homonyma, protože bez vážného rizika záměny může být použito jen jedno z nich.

* Příklad 7.  Jména Acanthoica Lohmann (1902) a Acanthoeca W. N. Ellis (1930), obě označující bičíkovce [flagellates], jsou dostatečně podobná, aby byla považována za homonyma (Taxon 22: 313. 1973).

* Příklad 8.  Epiteta tak podobná, že by pravděpodobně mohlo dojít k jejich záměně, pokud by byla kombinována se stejným rodovým nebo druhovým jménem: chinensissinensis; ceylanicazeylanica; napaulensis, nepalensis a nipalensis; polyanthemospolyanthemus; macrostachysmacrostachyus; heteropusheteropodus; poikilantha a poikilanthes; pteroides pteroideus; trinervistrinervius; macrocarponmacrocarpum; trachycaulum a trachycaulon.

* Příklad 9.  Jména, u nichž je nepravděpodobné, že by došlo k záměně: Rubia L. (1753) a Rubus L. (1753); Monochaetum (DC.) Naudin (1845) a Monochaete Döll (1875); Peponia Grev. (1863) a Peponium Engl. (1897); Iris L. (1753) a Iria (Pers.) Hedw. (1806); Desmostachys Miers (1852) a Desmostachya (Stapf) Stapf (1898); Symphyostemon Miers (1841) a Symphostemon Hiern (1900); Gerrardina Oliv. (1870) a Gerardiina Engl. (1897); Urvillea Kunth (1821) a Durvillaea Bory (1826); Peltophorus Desv. (1810; Gramineae) a Peltophorum (Vogel) Benth. (1840; Leguminosae); Senecio napaeifolius (DC.) Sch. Bip. (1845, „napeaefolius“; viz Čl. 60, Př. 12) a S. napifolius MacOwan (1890; epiteta odvozená od NapaeaBrassica napus); Lysimachia hemsleyana Oliv. (1891) a L. hemsleyi Franch. (1895) (viz ale Dop. 23A.2); Euphorbia peplis L. (1753) a E. peplus L. (1753).

Příklad 10.  Jména konzervovaná proti starším jménům považovaným za homonyma (viz Dodatek IIIA): Lyngbya Gomont (oproti Lyngbyea Sommerf.); Columellia Ruiz & Pav. (oproti Columella Lour.), obě připomínající Columellu, římského autora zabývajícího se zemědělstvím; Cephalotus Labill. (proti Cephalotos Adans.); Simarouba Aubl. (proti Simaruba Boehm.).


53.4.  Je-li sporné, zda jsou si jména natolik podobná, že by mohla být zaměněna, je možné o rozhodnutí požádat Hlavní nomenklatorickou komisi (viz Odd. III), která dá tento problém k prošetření komisi nebo komisím pro příslušnou taxonomickou skupinu nebo skupiny. Potom je možno dát doporučení Mezinárodnímu botanickému kongresu a po schválení kongresem se příslušné rozhodnutí stává závazným.


Příklad 11.  Jména, o nichž bylo rozhodnuto, že záměna mezi nimi je pravděpodobná, a mají tedy být považována za homonyma: Ficus gomelleira Kunth (1847) a F. gameleira Standl. (1937) (Taxon 42: 111. 1993); Solanum saltiense S. Moore (1895) a S. saltense (Bitter) C. V. Morton (1944) (Taxon 42: 434. 1993); Balardia Cambess. (1829; Caryophyllaceae) a Ballardia Montrouz. (1860; Myrtaceae) (Taxon 42: 434. 1993).

Příklad 12.  Jména, o nichž bylo rozhodnuto, že záměna mezi nimi je nepravděpodobná: Cathayeia Ohwi (1931; Flacourtiaceae) a Cathaya Chun & Kuang (1962; fosilní Pinaceae) (Taxon 36: 429. 1987); Cristella Pat. (1887; Fungi) a Christella H. Lév. (1915; Pteridophyta) (Taxon 35: 551. 1986); Coluria R. Br. (1823; Rosaceae) a Colura (Dumort.) Dumort. (1835; Hepaticae) (Taxon 42: 433. 1993); Acanthococcus Hook. f. & Harv. (1845; Rhodophyta) a Acanthococos Barb. Rodr. (1900; Palmae) (Taxon 42: 433. 1993); Rauia Nees & Mart. (1823; Rutaceae) a Rauhia Traub (1957; Amaryllidaceae) (Taxon 42: 433. 1993).


53.5.   Jména dvou taxonů podřazených stejnému rodu nebo dvou vnitrodruhových taxonů uvnitř stejného druhu, ač v odlišné hierarchické úrovni, která mají stejná epiteta a nejsou založena na stejném typu, jsou považována za homonyma.


Příklad 13.  Jména Andropogon sorghum subsp. halepensis (L.) Hack. a A. sorghum var. halepensis (L.) Hack. (in Candolle & Candolle, Monogr. Phan. 6: 502. 1889) jsou oprávněná, protože obě mají stejný typ a epiteton se může opakovat podle Dop. 26A.1.

Příklad 14.  Jméno Anagallis arvensis var. caerulea (L.) Gouan (Fl. Monsp.: 30. 1765) založené na jménu A. caerulea L. (1759) způsobuje neoprávněnost jména A. arvensis subsp. caerulea Hartm. (Sv. Norsk Exc.-Fl.: 32. 1846) založeného na mladšom homonyme A. caerulea Schreber (1771).

Příklad 15.  Jméno Scenedesmus armatus var. brevicaudatus (Hortob.) Pankow (in Arch. Protistenk. 132: 153. 1986) založené na jménu S. carinatus var. brevicaudatus Hortob. (in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 26: 318. 1981) je mladším homonymem jména S. armatus f. brevicaudatus L. S. Péterfi (in Stud. Cercet. Biol. (Bucharest), Ser. Biol. Veg. 15: 25. 1963), ač tato dvě jména jsou použita pro taxony rozdílné vnitrodruhové hierarchické úrovně. Jméno Scenedesmus armatus var. brevicaudatus (L. S. Péterfi) E. H. Hegew. (in Arch. Hydrobiol. Suppl. 60: 393. 1982) však není mladším homonymem, protože je založeno na tomtéž typu jako S. armatus f. brevicaudatus L. S. Péterfi.

Poznámka 2.  Totéž poslední epiteton může být použito v jménech taxonů podřazených různým rodům, jakož i ve jménech vnitrodruhových taxónů uvnitř různých druhů.

Příklad 16.  Jméno Verbascum sect. Aulacosperma Murb. (Monogr. Verbascum: 34, 593. 1933) je přípustné, ač existuje starší jméno Celsia sect. Aulacospermae Murb. (Monogr. Celsia: 34, 56. 1926). Není to ale nasledováníhodný příklad, protože je v rozporu s Dop. 21B.2.


53.6. Mají-li dvě nebo více homonyma stejnou prioritu, potom první z nich, které je přijato v účinně zveřejněném textu (Čl. 29, 30, 31) autorem, který současně zamítne druhé z nich (nebo ostatní jména), je považováno za jméno, které má prioritu. Podobně nahrazuje-li autor v účinně zveřejněném textu všechna homonyma kromě jednoho jinými jmény, potom nepřejmenované homonymum je považováno za jméno, které má prioritu.


Příklad 17.  Linné současně zveřejnil jména „10.“ Mimosa cinerea (Sp. Pl.: 517. 1753) a „25.“ M. cinerea (Sp. Pl.: 520. 1753). V roce1759 přejmenoval druh 10 na M. cineraria L. a jméno M. cinerea ponechal pro druh 25, takže druhé z těchto jmen je považováno za jméno, které má prioritu před svým homonymem.

Příklad 18.  Rouy & Foucaud (Fl. France 2: 30. 1895) zveřejnili jméno Erysimum hieraciifolium var. longisiliquum se dvěmi různými typy pro dva odlišné taxony uvnitř různých poddruhů. Ponechat je možno jen jedno z těchto jmen.

 


       Předcházející     /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA