Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA V.

ZAMÍTNUTÍ JMEN


Článek 54

54.1.  Jména taxonů, které nejsou považovány za rostliny, nejsou zohledňována v otázkách homonymity s výjimkou těchto případů:

  1. Mladší homonyma jmen taxonů, které byly dříve považovány za rostliny, jsou neoprávněná, přestože taxony byly přeřazeny do jiné skupiny organismů, pro kterou tento Kód neplatí.
  2. Jméno původně zveřejněné pro taxon, který nepatří mezi rostliny, přestože bylo platně zveřejněno podle Čl. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 tohoto Kódu, je neoprávněné, stane-li se homonymem jména rostliny v okamžiku, kdy je taxon, pro který je toto jméno použito, poprvé považován za rostlinu (viz také Čl. 45.5).

Poznámka 1.  Mezinárodní kód nomenklatury baktérií [International code of nomenclature of bacteria] uvádí, že jméno baktérie je neoprávněné, je-li mladším homonymem jména taxonu baktérií, hub, řas, prvoků nebo virů.

 


       Předcházející     /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA