Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA V.

ZAMÍTNUTÍ JMEN


Článek 55

55.1.  Jméno druhu nebo taxonu podřazeného rodu s výjimkou autonym (Čl. 22.1) může být oprávněné, přestože jeho epiteton bylo původně umístěno pod neoprávněným rodovým jménem


Příklad 1.  Agathophyllum Juss. (1789) je neoprávněným jménem, protože je nadbytečnou náhradou jména Ravensara Sonn. (1782). Navzdory tomu A. neesianum Blume (1851) je oprávněným jménem. Protože Meisner (1864) citoval jméno A. neesianum jako synonymum jeho nového jména Mespilodaphne mauritiana, ale nepřijal epiteton neesiana, M. mauritiana Meisn. je nadbytečným, a tudíž neoprávněným jménem.


55.2.  Vnitrodruhové jméno s výjimkou autonym (Čl. 26.1) může být oprávněné, přestože jeho poslední epiteton bylo původně uvedeno pod neoprávněným druhovým jménem.

55.3.  Jména druhů a taxonů podřazených rodu přiřazená k rodům, jejichž jména jsou konzervovanými nebo sankcionovanými mladšími homonymy a byla původně přiřazena k těmto rodům pod zamítnutými homonymy, jsou oprávněná pod konzervovanými nebo sankcionovanými rodovými jmény bez změny autorství nebo data, nebrání-li tomu podle pravidel jiné překážky.


Příklad 2.  Jména Alpinia languas J. F. Gmel. (1791) a Alpinia galanga (L.) Willd. (1797) jsou přijatelná, přestože rodové jméno Alpinia L. (1753), k němuž byla autory přiřazena, je zamítnuté; rod, do něhož jsou v současnosti zahrnuta, je nazýván Alpinia Roxb. (1810), nom. cons.

 


       Předcházející     /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA