Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA V.

ZAMÍTNUTÍ JMEN


Článek 56

56.1.  Každé jméno, které by mohlo způsobit nevýhodnou nomenklatorickou změnu (Čl. 14.1), je možno navrhnout k zamítnutí. Zamítnuté jméno nebo jeho bazionym ( má-li nějaký) se zařazuje do seznamu nomina utique rejicienda (Dodatek IVb, IVc, IVe). Společně se jmény v seznamu jsou zamítnuty i všechny kombinace, které jsou na nich založeny, a žádná z nich nesmí být použita.

56.2.  Seznam zamítnutých jmen zůstává trvale otevřen pro doplňky a změny. Každý návrh k zamítnutí jména musí být doprovázen detailním uvedením argumentů pro i proti, včetně zvážení typifikace. Návrhy musí být předloženy Hlavní nomenklatorické komisi (viz Odd. III), která je předá k prošetření komisím pro příslušné taxonomické skupiny (viz také Čl. 14.14 a Dop. 14A).

 


       Předcházející     /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA