Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA V.

ZAMÍTNUTÍ JMEN


Článek 57

57.1.  Jméno, které bylo široce a trvale používáno pro taxon nebo taxony nezahrnující jeho typ, nesmí být používáno ve smyslu, který je v konfliktu s jeho současným použitím, pokud návrh na jeho konzervování nebo zamítnutí podle Čl. 14.1 nebo 56.1 nebyl předložen a zamítnut.

 


       Předcházející     /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA