Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA V.

ZAMÍTNUTÍ JMEN


Článek 58

58.1.  Zamítnuté jméno nebo jméno, které není dostupné pro použití z jiného důvodu, ve smyslu Čl. 52, 53, 54 nebo 56, 57 se nahrazuje jménem, které má prioritu (Čl. 11) v příslušné hierarchické úrovni. Neexistuje-li žádné takovéto jméno v jakékoli hierarchické úrovni, musí být vybráno nové jméno:
(a) taxon může být považován za nový a zveřejní se pro něj jiné jméno, nebo
(b) je-li neoprávněné jméno mladším homonymem, může být zveřejněna zřetelně zamýšlená náhrada (nomen novum) založená na stejném typu jako zamítnuté jméno. Je-li dostupné jméno v jiné hierarchické úrovni, může být zvolena jedna z uvedených alternativ, nebo
(c) může být zveřejněna nová kombinace založená na jméně v jiné hierarchické úrovni.

58.2.  Podobný postup se volí v případě, pokud by přeřazení epiteta oprávněného jména mělo za následek vytvoření kombinace, která nemůže být platně zveřejněná z důvodů uvedených v Čl. 21.3, 22.4, 23.4 nebo 27, nebo pokud by takto došlo k vytvoření mladšího homonyma.


Příklad 1.  Je-li jméno Linum radiola L. (1753) přeřazeno do rodu Radiola Hill, nemůže být pojmenováno „Radiola radiola“, jak to učinil Karsten (1882), protože tato kombinace je neplatná (viz Čl. 23.432.1(b)). Další nejstarší jméno L. multiflorum Lam. (1779) je neoprávněné, neboť je nadbytečným jménem pro L. radiola. V rodu Radiola dostal tento druh oprávněné jméno R. linoides Roth (1788).


58.3.  Je-li vyžadováno nové epiteton, autor může přijmout epiteton předcházejícího neoprávněného jména taxonu, pokud neexistuje nějaká překážka, která by bránila jeho použití v novém postavení nebo smyslu; výsledná kombinace je považována buď za jméno nového taxonu, nebo za nomen novum, podle toho, o jaký případ se jedná.


Příklad 2.  Jméno Talinum polyandrum Hook. (1855) je neoprávněné, protože je mladším homonymem jména T. polyandrum Ruiz & Pav. (1798). Když Bentham v roce 1863 přeřadil T. polyandrum Hook. do rodu Calandrinia, nazval je C. polyandra. Toto jméno je považováno za jméno, které má prioritu od roku 1863 a cituje se jako C. polyandra Benth., a ne C. polyandra (Hook.) Benth.

Příklad 3.  Když Acharius (Syn. Meth. Lich.: 326. 1814) opisoval Collema tremelloides var. cyanescens, citoval v synonymice jméno C. tremelloides var. caesium Ach. (Lichenogr. Universalis: 656. 1810), a tím způsobil, že jeho nové jméno je neoprávněné. Epiteton cyanescens bylo převzato do kombinace Parmelia cyanescens Schaer. (1842), ale ta je mladším homonymem jména P. cyanescens (Pers.) Ach. (1803). Avšak v rodu Collema bylo epiteton cyanescens dostupné k použití, takže jméno C. cyanescens Rabenh. (1845) založené na stejném typu je oprávněné. Správná autorská citace jména Leptogium cyanescens, kterou uvedl v platnost Körber (1855) odkazem na C. cyanescens „Schaer.“, je tedy (Rabenh.) Körb., a ne (Ach.) Körb. nebo (Schaer.) Körb.


Doporučení 58A

58A.1.  Autoři by se měli vyhýbat přijímání epiteta neoprávněného jména dříve zveřejněného pro tentýž taxon.

 


       Předcházející     /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA