Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

KAPITOLA VII.

PRAVOPIS (ORTOGRAFIE) JMEN A EPITET A GRAMATICKÝ ROD RODOVÝCH JMEN

SEKCE 2.

GRAMATICKÝ ROD RODOVÝCH JMEN


Článek 62

62.1.  Rodové jméno zůstává v gramatickém rodu určeném botanickou tradicí bez ohledu na klasický způsob použití nebo autorův původní způsob použití. Rodové jméno bez botanické tradice zůstává v gramatickém rodu určeném jeho autorem.


Poznámka 1.  Botanická tradice obvykle ponechává klasický gramatický rod řeckých nebo latinských slov, pokud se dobře vžil.

*Příklad 1.  V souladu s botanickou tradicí musí být Adonis L., Atriplex L., Diospyros L., Hemerocallis L., Orchis L., Stachys L. a Strychnos L. považována za jména ženského rodu, zatímco Lotus L. a Melilotus L. musí být považována za jména mužského rodu. Jméno Eucalyptus L'Hér., které nemá botanickou tradici, zůstává v ženském gramatickém rodu určeném jeho autorem. Ač koncovky jmen Cedrus Trew a Fagus L. naznačují mužský gramatický rod, tato jména byla tradičně považována za jména ženského rodu (podobně jako většina ostatních klasických jmen stromů), a tudíž zůstávají v tomto gramatickém rodu. Podobně jméno Rhamnus L. je ženského rodu, ač mu Linné určil mužský rod. Phyteuma L. (str.), Sicyos L. (m.) a Erigeron L. (m.) jsou další jména, pro která botanická tradice znovu zavedla klasický gramatický rod navzdory tomu, že Linné zvolil jinou možnost.


62.2.  Složená rodová jména přebírají gramatický rod slova v prvním pádu ve složeném slově. Změní-li se ale koncovka, změní se podle ní i gramatický rod.


Příklad 2.  Složená rodová jména, v nichž je změněná koncovka posledného slova: Stenocarpus R. Br., Dipterocarpus C. F. Gaertn. a všechna ostatní složená jména ukončená řeckým -carpos (nebo -carpus) mužského rodu, např. Hymenocarpos Savi, jsou mužského gramatického rodu; ta, která jsou ukončena -carpa nebo -carpaea, jsou ženského gramatického rodu, např. Callicarpa L. a Polycarpaea Lam.; ta, která jsou ukončena -carpon, -carpum nebo -carpium, jsou středního gramatického rodu, např. Polycarpon L., Ormocarpum P. Beauv. a Pisocarpium Link.

  1. Složená jména zakončená -codon, -myces, -odon, -panax, -pogon, -stemon a jiná slova mužského rodu jsou mužského gramatického rodu.

Příklad 3.  Bez ohledu na to, že rodová jména Andropogon L. a Oplopanax (Torr. & A. Gray) Miq. byla původně považována jejich autory za jména středního rodu, jsou mužského gramatického rodu.

  1. Složená jména zakončená -achne, -chlamys, -daphne, -mecon, -osma (moderní transkripce řeckého slova ženského rodu osmę) a jiná slova ženského rodu jsou ženského gramatického rodu. Výjimka platí u jmen zakončených -gaster, která by, přísně vzato, měla být ženského rodu, ale v souladu s botanickou tradicí jsou považována za jména mužského rodu.

Příklad 4.  Bez ohledu na to, že rodová jména Dendromecon Benth. a Hesperomecon Greene byla původně považována za jména středního rodu, jsou ženského gramatického rodu.

  1. Složená jména zakončená -ceras, -dendron, -nema, -stigma, -stoma a jiná slova středního rodu jsou středního gramatického rodu. Výjimka platí u jmen zakončených -anthos (nebo -anthus) a -chilos (-chilus alebo -cheilos), která by měla být středního rodu, protože takový je rod řeckých slov anthoscheilos, ale v souladu s botanickou tradicí jsou považována za jména mužského rodu.

Příklad 5.  Bez ohledu na to, že Aceras R. Br. a Xanthoceras Bunge byla při prvním zveřejnění považována za jména ženského rodu, jsou středního gramatického rodu.


62.3.  Volně vytvořená rodová jména, lidová jména nebo přídavná jména použitá jako rodová jména, jejichž gramatický rod není zřetelný, přebírají gramatický rod určený jejich autory. Neuvedl-li původní autor gramatický rod, může jej zvolit další z autorů, a byla-li jeho volba účinně zveřejněná (Čl. 29, 30, 31), má být přijata.


Příklad 6.  Taonabo Aubl. (1775) je ženského gramatického rodu: Aubletovy dva druhy byly T. dentataT. punctata.

Příklad 7.  Jméno Agati Adans. (1763) bylo zveřejněno bez uvedení gramatického rodu; Desvaux (in J. Bot. Agric. 1: 120. 1813), první následující autor, který přijal toto jméno v účinně zveřejněném textu, určil mu ženský gramatický rod. Jeho volba musí být přijata.

Příklad 8.  Původní gramatický rod jména Manihot Mill. (1754), jak je zřetelné z některých druhových polynomů, byl ženský; Manihot musí být proto považován za jméno ženského gramatického rodu.


62.4.  Rodová jména zakončená -anthes, -oides nebo -odes jsou považována za jména ženského rodu a rodová jména zakončená -ites jsou považována za jména mužského rodu bez ohledu na rod, který jim určil původní autor.


Doporučení 62A

62A.1.  Je-li rod rozdělen do dvou nebo více rodů, gramatický rod nového rodového jména nebo jmen by měl být stejný jako u rodu, jehož jméno je ponecháno.


Příklad 1.  Když je rod Boletus L.: Fr. rozdělen, gramatický rod nových rodových jmen by měl být mužský: Xerocomus Quél. (1887), Boletellus Murrill (1909) atd.

 


       Předcházející     /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA