Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

DODATEK I

JMÉNA HYBRIDŮ


Článek H.1

H.1.1.  Hybridnost je označena použitím znaménka násobení ´ nebo připojením předpony „notho-“ k termínu, který označuje hierarchickou úroveň taxonu.

 


       Předcházející     /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA