Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

DODATEK I

JMÉNA HYBRIDŮ


Článek H.2

H.2.1.  Hybrid mezi vyjmenovanými taxony může být označen umístěním znaménka násobení mezi jména taxonů; celý výraz se potom nazývá hybridní formule.


Příklad 1.  Agrostis L. ´ Polypogon Desf.; Agrostis stolonifera L. ´ Polypogon monspeliensis (L.) Desf.; Salix aurita L. ´ S. caprea L.; Mentha aquatica L. ´ M. arvensis L. ´ M. spicata L.; Polypodium vulgare subsp. prionodes (Asch.) Rothm. ´ subsp. vulgare.


Doporučení H.2A

H.2A.1.  Obvykle je upřednostňováno umístění jmen nebo epitet ve formuli v abecedním pořadí. Směr křížení může být označen symboly pohlaví ve formuli nebo umístěním ženského rodiče na první místo. Je-li použito neabecedního pořadí, měl by být vysvětlen způsob uspořádání.

 


       Předcházející     /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA