Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

DODATEK I

JMÉNA HYBRIDŮ


Článek H.4

H.4.1.  Jsou-li všechny rodičovské taxony známé nebo je možné je předpokládat, nototaxon je vymezen tak, že zahrnuje všechny jedince (pokud je možné je rozeznat) odvozené z křížení zástupců uvedených rodičovských taxonů (t.j. nejen F1 generaci, ale i další filiální generace, jakož i zpětná křížení a jejich kombinace). Určité hybridní formuli může tedy odpovídat jen jedno správné jméno, a to nejstarší oprávněné jméno (viz Čl. 6.3) v odpovídající hierarchické úrovni (Čl. H.5). Jiná jména, na která se vztahuje tatáž hybridní formule, jsou jeho synonyma.


Příklad 1.  Jména Oenothera ´wienii Renner ex Rostański (1977) a O. ´hoelscheri Renner ex Rostański (1968) jsou považována za vztahující se k hybridu O. rubricaulis Kleb. ´ O. depressa Greene; je známo, že typy jmen obou hybridních druhů se liší celým komplexem genů, navzdory tomu je mladší jméno považováno za synonymum staršího jména.

Poznámka 1.  Proměnlivost uvnitř hybridních druhů a nototaxonů nižší hierarchické úrovně může být hodnocena v souladu s Čl. H.12 nebo, je-li to vhodné, podle Mezinárodního kódu nomenklatury pěstovaných rostlin-1980.

 


       Předcházející     /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA