Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

DODATEK I

JMÉNA HYBRIDŮ


Článek H.5

H.5.1.  Přiměřenou hierarchickou úrovní nototaxonu je hierarchická úroveň předpokládaných nebo známých rodičovských taxonů.

H.5.2.  Mají-li předpokládané nebo známé rodičovské taxony nestejnou hierarchickou úroveň, přiměřenou hierarchickou úrovní je nejnižší z těchto úrovní.


Poznámka 1.  Je-li taxon označen jménem v hierarchické úrovni, která není přiměřená jeho hybridní formuli, potom je jméno nesprávné ve vztahu k této hybridní formuli, ale navzdory tomu může správné být nebo se může správným stát později (viz také Čl. 52, Pozn. 3).

Příklad 1.  Kombinace Elymus ´laxus (Fr.) Melderis & D. C. McClint. (1983) založená na jméně Triticum laxum Fr. (1842) byla zveřejněna pro hybridy s formulí E. farctus subsp. boreoatlanticus (Simonet & Guin.) Melderis ´ E. repens (L.) Gould, takže tato kombinace je v hierarchické úrovni nepřiměřené hybridní formuli. Avšak je to správné jméno, použitelné pro všechny hybridy mezi E. farctus (Viv.) Melderis a E. repens.

Příklad 2.  Radcliffe-Smith nesprávně zveřejnil jméno hybridního druhu Euphorbia ´cornubiensis Radcl.-Sm. (1985) pro E. amygdaloides L. ´ E. characias subsp. wulfenii (W. D. J. Koch) Radcl.-Sm., přestože správné označení hybridů mezi E. amygdaloidesE. characias L. je E´martini Rouy (1900); později odstranil tuto chybu zveřejněním kombinace E´martini nothosubsp. cornubiensis (Radcl.-Sm.) Radcl.-Sm. (in Taxon 35: 349. 1986). Avšak jméno E´cornubiensis je potenciálně správné jméno pro hybridy s formulí E. amygdaloides ´ E. wulfenii W. D. J. Koch.


Doporučení H.5A

H.5A.1.  Při zveřejnění jména nového nototaxonu v úrovni druhu nebo nižší by autoři měli uvést všechny dostupné informace o tom, jaké taxonomické postavení v nižších hierarchických úrovních mají známé nebo předpokládané rodičovské rostliny typu jména.

 


       Předcházející     /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA