Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

DODATEK I

JMÉNA HYBRIDŮ


Článek H.6

H.6.1.  Jméno hybridního rodu (notogenerické jméno) [nothogeneric name] (t.j. jméno v hierarchické úrovni rodu pro hybrid mezi zástupci dvou nebo více rodů) je kondenzovaná formule nebo ekvivalent kondenzované formule.

H.6.2.  Jméno hybridního rodu dvourodového hybridu je kondenzovaná formule, v níž jsou jména přijatá pro rodičovské rody zkombinována do jednoho slova, přičemž se spojuje první část jednoho rodového jména nebo celé toto jméno s poslední částí druhého rodového jména nebo s celým tímto jménem (ale ne obě jména celá) spojovací samohláskou nebo bez ní.


Příklad 1.  ´Agropogon P. Fourn. (1934) (= Agrostis L. ´ Polypogon Desf.); ´Gymnanacamptis Asch. & Graebn. (1907) (= Anacamptis Rich. ´ Gymnadenia R. Br.); ´Cupressocyparis Dallim. (1838) (= Chamaecyparis Spach ´ Cupressus L.); ´Seleniphyllum G. D. Rowley (1962) (= Epiphyllum Haw. ´ Selenicereus (A. Berger) Britton & Rose).

Příklad 2.  Ne ´Crindonna“, ale ´Amarcrinum Coutts (1925) je správné jméno pro Amaryllis L. ´ Crinum L. Formuli ´Crindonna“ navrhl Ragionieri (1921) pro tentýž hybridní rod [nothogenus], ale byla vytvořena z rodového jména přijatého pro jednoho rodiče (Crinum) a ze synonyma (Belladonna Sweet) rodového jména přijatého pro druhého rodiče (Amaryllis). Protože formule ´Crindonna“ je v rozporu s Čl. H.6, je ve smyslu Čl. 32.1(b) neplatně zveřejněná.

Příklad 3.  Jméno ´Leucadenia Schltr. (1919) je správné jméno pro Leucorchis E. Mey. ´ Gymnadenia R. Br., ale pokud je místo rodového jména Leucorchis přijato jméno Pseudorchis Ség., správné jméno je ´Pseudadenia P. F. Hunt (1971).

Příklad 4.  Boivin (1967) zveřejnil jméno ´Maltea pro rostlinu, kterou považoval za mezirodový hybrid Phippsia (Trin.) R. Br. ´ Puccinellia Parl. Protože to není kondenzovaná formule, jméno nemůže být použito pro tento mezirodový hybrid, jehož správné jméno je ´Pucciphippsia Tzvelev (1971). Avšak Boivin uvedl latinský popis i typ. V důsledku toho je jméno Maltea B. Boivin platně zveřejněným rodovým jménem a je správné za předpokladu, že jeho typ je považován za samostatný rod, a ne za hybridní rod.


H.6.3.  Notogenerické jméno (jméno hybridního rodu) mezirodového hybridu odvozeného od čtyř nebo více rodů se tvoří z jména osoby, ke kterému se připojuje koncovka -ara; žádné takovéto jméno nesmí přesáhnout osm slabik. Takové jméno se považuje za kondenzovanou formuli.


Příklad 5.  ´Potinara Charlesworth & Co. (1922) (= Brassavola R. Br. ´ Cattleya Lindl. ´ Laelia Lindl. ´ Sophronitis Lindl.).


H.6.4.  Notogenerické jméno (jméno hybridního rodu) třírodového hybridu je buď
 a) kondenzovanou formulí, v níž jsou zkombinována tři jména přijatá pro rodičovské rody, do jednoho slova nepřesahujícího osm slabik; skládá se z celého jednoho jména nebo jeho první části, za nímž následuje celé další jméno nebo jakákoli jeho část a celé třetí jméno nebo jeho poslední část (ale ne všechna tři celá jména) s jednou nebo dvěmi spojovacími samohláskami nebo bez nich, nebo
 b) jménem vytvořeným podobně jako jméno hybridního rodu odvozeného ze čtyř nebo více rodů, t.j. z jména osoby, za kterým následuje koncovka -ara.


Příklad 6.  ´Sophrolaeliocattleya Hurst (1898) (= Cattleya Lindl. ´ Laelia Lindl. ´ Sophronitis Lindl.); ´Vascostylis Takakura (1964) (= Ascocentrum Schltr. ex J. J. Sm. ´ Rhynchostylis Blume ´ Vanda W. Jones ex R. Br.); ´Rodrettiopsis Moir (1976) (= Comparettia Poepp. & Endl. ´ Ionopsis Kunth ´ Rodriguezia Ruiz & Pav.); ´Wilsonara Charlesworth & Co. (1916) (= Cochlioda Lindl. ´ Odontoglossum Kunth ´ Oncidium Sw.).


Doporučení H.6A

H.6A.1.  Je-li jméno hybridního rodu vyvořeno z jména osoby připojením koncovky -ara, touto osobou by měl být přednostně sběratel, pěstitel nebo osoba zabývající se studiem příslušné skupiny.

 


       Předcházející     /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA