Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

DODATEK I

JMÉNA HYBRIDŮ


Článek H.8

H.8.1.  Je-li jméno nebo epiteton ve jméně nototaxonu kondenzovaná formule (Čl. H.6H.7), rodičovská jména použitá při její tvorbě musí být taková, která jsou správná v příslušném vymezení, postavení a hierarchické úrovni přijaté pro rodičovské taxony.


Příklad 1.  Je-li rod Triticum L. z taxonomických důvodů chápán tak, že zahrnuje Triticum (s. str.) a Agropyron Gaertn., a je-li rod Hordeum L. chápán tak, že zahrnuje Hordeum (s. str.) a Elymus L., potom hybridy mezi Agropyron Elymus, jakož i mezi Triticum (s. str.) a Hordeum (s. str.) jsou umístěny ve stejném hybridním rodu ´Tritordeum Asch. & Graebn. (1902). Avšak je-li rod Agropyron oddělen od rodu Triticum, hybridy mezi Agropyron Hordeum (s. str. nebo s. lat.) jsou umístěny v hybridním rodu ´Agrohordeum A. Camus (1927). Podobně je-li rod Elymus oddělen od rodu Hordeum, hybridy medzi Elymus Triticum (s. str. nebo s. lat.) jsou umístěny v hybridním rodu ´Elymotriticum P. Fourn. (1935). Jsou-li AgropyronElymus hodnoceny v úrovni rodu, hybridy mezi nimi jsou umístěny v hybridním rodu ´Agroelymus A. Camus (1927); hybridní rod ´Tritordeum je potom omezen na hybridy mezi Hordeum (s. str.) a Triticum (s. str.) a hybridy mezi rody Elymus Hordeum jsou umístěny v hybridním rodu ´Elyhordeum Mansf. ex Tsitsin & Petrova (1955), což je náhradní jméno za ´Hordelymus Bachteev & Darevsk. (1950) non Hordelymus (K. Jess.) K. Jess. (1885).


H.8.2.  Jména hybridních rodů zakončená na -ara, ekvivalentní kondenzovaným formulím (Čl. H.6.3, 4) jsou použitelná jen pro rostliny, u nichž je taxonomicky přijato, že jsou odvozeny od vyjmenovaných rodičů.


Příklad 2.  Rozeznáváme-li Euanthe Schltr. jako samostatný rod, hybridy současně zahrnující jeho jediný druh E. sanderiana (Rchb.) Schltr. a tři rody, Arachnis Blume, Renanthera Lour. a Vanda W. Jones ex R. Br., musí být umístěny v ´Cogniauxara Garay & H. R. Sweet (1966). Avšak je-li druh E. sanderiana zahrnut do rodu Vanda, potom jsou tytéž hybridy umístěny v ´Holttumara anon. (1958) (Arachnis ´ Renanthera ´ Vanda).

 


       Předcházející     /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA