Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

DODATEK I

JMÉNA HYBRIDŮ


Článek H.9

H.9.1.  Aby bylo jméno hybridního rodu nebo nototaxonu v hierarchické úrovni podřazené rodu (Čl. H.6H.7) platně zveřejněné, musí být účinně zveřejněné (viz Čl. 29, 30, 31) společně s uvedením jmen rodičovských rodů nebo taxonů podřazených rodu, ale není nutný ani popis, ani diagnóza, ať už v latině nebo jakémkoli jiném jazyce.


Příklad 1.  Platně zveřejněná jména: jméno ´Philageria Mast. (1872), zveřejněné s uvedením rodičů: Lapageria Ruiz & Pav. ´ Philesia Comm. ex Juss.; jméno Eryngium nothosect. Alpestria Burdet & Mičge, pro sect. (in Candollea 23: 116. 1968), zveřejněné s uvedením rodičů: E. sect. Alpina H. Wolff ´ E. sect. Campestria H. Wolff; ´Agrohordeum A. Camus (1927) (= Agropyron Gaertn. ´ Hordeum L.), pro které je ´Hordeopyron Simonet (1935, „Hordeopyrum“ ) mladším synonymem.

Poznámka 1.  Protože jména hybridních rodů a nototaxonů v hierarchické úrovni podřazené rodu jsou kondenzovanými formulemi nebo jsou za ně považovány, nemají typy.

Příklad 2.  Jméno ´Ericalluna Krüssm. (1960) bylo zveřejněno pro rostliny (´E. bealei Krüssm.), o nichž se předpokládalo, že jsou produkty křížení Calluna vulgaris (L.) Hull ´ Erica cinerea L. Nepovažují-li se tyto rostliny za hybridy, ale za variety E. cinerea, potom jméno ´Ericalluna Krüssm. zůstává dostupné k použití v případě, kdy by se objevily rostliny, o nichž bude známo nebo se o nich bude předpokládat, že patří k hybridům Calluna Salisb. ´ Erica L.

Příklad 3.  ´Arabidobrassica Gleba & Fr. Hoffm. (in Naturwissenschaften 66: 548. 1979) je notogenerické jméno (jméno hybridního rodu), které bylo platně zveřejněno s uvedením rodičů k označení výsledku somatické hybridizace fúzí protoplastů druhů Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. a Brassica campestris L.; je dostupné též k označení mezirodových hybridů, které by mohly vzniknout z normálního křížení mezi Arabidopsis Heynh. a Brassica L.

Poznámka 2.  Jména zveřejněná jen pro předvídané hybridy nejsou platně zveřejněná ve smyslu Čl. 34.1(b).

 


       Předcházející     /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA