Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

DODATEK I

JMÉNA HYBRIDŮ


Článek H.10

H.10.1.  Jména nototaxonů v úrovni druhu nebo nižší musí vyhovovat
 a) ustanovením, která se v hlavní části Kódu vztahují ke stejným hierarchickým úrovním
a
 b) ustanovením Čl. H.3. Porušení ustanovení Čl. H.3.1 jsou považována za chyby, které mají být opraveny.

H.10.2.  Taxony dříve zveřejněné jako druhy nebo vnitrodruhové taxony, později považované za nototaxony, mohou být takto označeny bez změny hierarchické úrovně v souladu s Čl. 3 a 4 a s užitím Čl. 50 (který je možno použít i v opačném směru).

H.10.3.  Za formule, a ne za pravá epiteta jsou považována:
označení skládající se z epitet jmen rodičů zkombinovaných v nezměněném tvaru pomocí pomlčky nebo jen se změněnou koncovkou druhého epiteta;
označení skládající se z druhového epiteta jména jednoho rodiče zkombinovaného s rodovým jménem druhého rodiče (se změnou nebo bez změny koncovky).


Příklad 1.  Označení Potentilla „atrosanguinea-pedata“, které zveřejnil Maund (in Bot. Gard. 5: No. 385, t. 97. 1833), je považována za formuli, která znamená Potentilla atrosanguinea Lodd. ex D. Don ´ P. pedata Nestl.

Příklad 2.  Označení Verbascum „nigro-lychnitis“ (Schiede, Pl. Hybr.: 40. 1825) je považováno za formuli, která znamená Verbascum lychnitis L. ´ V. nigrum L.; správné binární jméno pro tento hybrid je Verbascum ´schiedeanum W. D. J. Koch (1844).

Příklad 3.  Následující jména zahrnují pravá epiteta: Acaena ´anserovina Orchard (1969) (z A. anserinifolia (J. R. Forst. & G. Forst.) Druce a A. ovina A. Cunn.); Micromeria ´benthamineolens Svent. (1969) (z M. benthamii Webb & Berthel. a M. pineolens Svent.).

Poznámka 1.  Protože jméno nototaxonu v úrovni druhu a nižší má typ, uvedení rodičů hraje při určení použití jména jen druhotnou roli.

Příklad 4.  Když byl hybrid Quercus ´deamii Trel. (in Mem. Natl. Acad. Sci. 20: 14. 1924) popisován, byl považován za Q. alba L. ´ Q. muehlenbergii Engelm. Avšak potomstvo vypěstované ze žaludů stromu, ze kterého pocházel typ, vedlo Bartletta k závěru, že rodiči byli ve skutečnosti Q. macrocarpa Michx. a Q. muehlenbergii. Je-li akceptován tento závěr, potom se jméno Q. ´deamii používá pro Q. macrocarpa ´ Q. muehlenbergii, a ne pro Q. alba ´ Q. muehlenbergii.


Doporučení H.10A

H.10A.1.  Při tvorbě epitet jmen nototaxonů v úrovni druhu a nižší by se měli autoři vyhýbat kombinacím částí epitet jmen rodičů.

Doporučení H.10B

H.10B.1.  Při uvažování o zveřejnění nových jmen hybridů mezi pojmenovanými vnitrodruhovými taxony by měli autoři pečlivě posoudit, zda jsou tato jména skutečně potřebná, protože je třeba mít na zřeteli, že byť jsou formule těžkopádnější, jsou informativnější.

 


       Předcházející     /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA