Mezinárodní kód botanické nomenklatury
(Tokijský kód)

DODATEK I

JMÉNA HYBRIDŮ


Článek H.12

H.12.1.  Podřazené taxony uvnitř nototaxonů, které jsou v úrovni druhu nebo ve vnitrodruhové úrovni, mohou být rozlišovány bez povinnosti uvedení rodičovských taxonů v podřazené hierarchické úrovni. V takovýchto případech jsou používány nehybridní vnitrodruhové kategorie příslušné hierarchické úrovně.


Příklad 1.  Mentha ´piperita f. hirsuta Sole; Populus ´canadensis var. serotina (R. Hartig) Rehder a P. ´canadensis var. marilandica (Poir.) Rehder (viz také Čl. H.4, Pozn. 1).

Poznámka 1.  Protože v dotyčné hierarchické úrovni nejsou uvedeni rodiče, vymezení taxonu v této úrovni není zřejmé z rodičů (srovnej Čl. H.4).

Poznámka 2.  U taxonů stejné hierarchické úrovně uvnitř jednoho hybridního druhu není možno postupovat současně podle Čl. H.10 a H.12.1.


H.12.2.  Jména zveřejněná v hierarchické úrovni notomorfy jsou považována za zveřejněná jako jména variet (viz Čl. 50).

 


       Předcházející     /     následující článek
Obsah

 

AKVÁRIUM  -  Vladimír  PELIKÁN

AKVARIJNÍ  ROSTLINY

OKRASNÁ  AKVÁRIA